ფრიდრიხ ებერტის
ფონდი

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის საინოვაციო
საბჭო

კავკასიის
უნივერსიტეტი

 

სემინარი

 

,,საქართველოს საინოვაციო პოტენციალის განმსაზღვრელი ფაქტორები და გაუმჯობესების პირობები.

 

2 ივნისი, სამშაბათი, 2015 წელი

14:0017:30 საათი

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, მესამე კორპუსი

 

პროგრამა

 

13:30

რეგისტრაცია

14:00 - 14:10

მისალმებები

 

ჯულია ბლაზიუსი ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული დირექტორი

თემური მაისურაძე დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, საინოვაციო საბჭოს თავმჯდომარე

გია ჟორჟოლიანი გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე

შალვა მაჭავარიანი კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე პრეზიდენტი, პროექტის კოორდინატორი

14:10 - 14:50

მიმოხილვა საინოვაციო პროცესების მიმდინარეობა საქართველოში ევროინტეგრაციის კონტექსტში

ოლეგ შატბერაშვილი ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის

14:50 15:05

საინოვაციო პროცესის მხარდაჭერის მექანიზმის განვითარება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

15:05 15:20

საინოვაციო პოლიტიკის მხარდაჭერა კვლევის დაფინანსების საგრანტო სისტემის მეშვეობით

მარინე ჩიტაშვილი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

15:20 -15: 35

რეგიონული ინოვაცია: კოორდინაცია ადგილობრივ და ცენტრალურ მართვის ორგანოებს შორის

თამაზ ვაშაკიძე მცირე საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრი

15:35 16:00

შესვენება ყავა, ჩაი

16:00 16:15

ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის განვითარების პერსპექტივა საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი ,,საქპატენტი

16:15 16:30

ტესტირების ლაბორატორიების მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივა.
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი

16:30 16:45

საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ფისკალური ინსტრუმენტები

ნანა ასლამაზიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკი

16:45 17:00

საინოვაციო პროცესების აღრიცხვის მდგომარეობა და პერსპექტივა

იოსებ გოგოძე ტექინფორმი

17:00 17:30

დისკუსია, სემინარის დახურვა.