ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო უცხოელი მეცნიერი ჯონ გრემი - პრისტონის და იელის უნივერსიტეტების პროფესორი; ქართული საეკლესიო მუსიკის მკვლევარი - შეისწავლის ქართული სასულიერო მუსიკის ისტორიას.

2016 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი ივანე აბიათარი.

სამეცნიერო მიმართულება - სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები  - ონკოლოგია; მოლეკულური მედიცინა; ტრანსლაციური მედიცინა; გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია. 

2016 წლის საუკეთესო მეცნიერი  ბეჟან ჭანკვეტაძე.

სამეცნიერო მიმართულება - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო   ფიზიკური ქიმია ნივთიერებათა  დაყოფის მეთოდები; ქირალური ანალიზი; ფარმაცევტული და ბიოსამედიცინო ბიოლოგია.

2016 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი: ვლდიმერ ელისაშვილი - ჯგუფის ხელმძღვანელი, წევრები - აზა კობახიძე, მიხეილ ასათიანი, ევა ქაჩლიშვილი.

სამეცნიერო მიმართულება - აგრარული მეცნიერებები.