კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველები 11 ნოემბრამდე უნდა დარეგისტრირდნენ მითითებულ ბმულზე: http://www.123contactform.com/form-2159831/Event-Registration-Form,

ხოლო თეზისები გააგზავნონ ელექტრონულ მისამართზე: sabcho@mining.org.ge. კონფერენციის სამუშაო ენა ქართულია.

თეზისების გაფორმების წესი: ფორმატი - MS Word ქართულ ენაზე, ფონტი - Sylfaen, ზომა - 12, სტრიქონებს შორის ინტერვალი - 1,5, მინდვრები: ზედა- 2 სმ, ქვედა - 2.5 სმ, მარცხენა - 3 სმ, მარჯვენა - 2 სმ.

შერჩეული პუბლიკაციები გამოქვეყნდება სამთო ჟურნალში.

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ასმათ შეყილაძეს.

მისამართი: 0186, მინდელის ქუჩა 7,

მობ.: 599 708428

ელ-ფოსტა: sabcho@mining.org.ge

ვებ-გვერდი: www.Mining.org.ge

კონფერენციის გახსნა: 2016 წლის 9 დეკემბერი, 10 საათი.