Search by Authour

 

Abashidze B. 11.g9.14.5.

Abdinova A. 11.g9.9.5.

Abuselidze F. 11.g9.12.15.

Akhaladze Z. 11.g9.9.18.

Akhalbedashvili I. 11.g9.2.27.

Akopyan A. 11.g9.12.10.

Akopyan O. 11.g9.12.9.

Alania M. 11.g9.14.10.

Alania Z. 11.g9.11.13.

Alasania B. 11.g9.2.25.

Alasania N. 11.g9.1.5., 11.g9.8.20.

Aleksidze G. 11.g9.14.6., 11.g9.14.7., 11.g9.14.8.

Ali I. 11.g9.8.25.

Alieva A. 11.g9.3.17.

Amirkhanov K. 11.g9.11.23.

Andguladze Z. 11.g9.11.12.

Andriychyk E. 11.g9.14.22., 11.g9.14.23.

Andronikashvili T. 11.g9.11.1., 11.g9.15.1.

Antadze I. 11.g9.9.19.

Antia I. 11.g9.9.15.

Antonov A. 11.g9.16.4.

Apkhazava D. 11.g9.8.8.

Aptsiauri I. 11.g9.12.5.

Arabidze M.11.g9.7.12.

Ardzenadze M. 11.g9.11.3.

Arganashvili l. 11.g9.10.7.

Asatiani O. 11.g9.12.12., 11.g9.12.13., 11.g9.12.24.

Asenova B. 11.g9.11.23.

Atshemyan L. 11.g9.6.5.

Avaliani L. 11.g9.9.7., 11.g9.9.8.

Avkopashvili G. 11.g9.3.21.

Bacilieri R. 11.g9.7.2.

Badalyan M. 11.g9.1.7.

Badalyan V. 11.g9.12.10.

Baghaturia B. 11.g9.7.3., 11.g9.7.5., 11.g9.7.10., 11.g9.11.14.

Baghaturia N. 11.g9.7.3., 11.g9.7.4., 11.g9.7.5., 11.g9.7.10., 11.g9.11.13., 11.g9.11.14.

Bajelidze A. 11.g9.10.2.

Bakanidze I. 11.g9.12.2., 11.g9.12.4.

Balamtsarashvili Z. 11.g9.12.7., 11.g9.12.8.

Balarjishvili N. 11.g9.9.19.

Baliashvili E. 11.g9.2.17.

Bantsadze A. 11.g9.11.11.

Baratashvili D. 11.g9.8.2.

Barisashvili G. 11.g9.7.11.

Basiladze G. 11.g9.9.12., 11.g9.11.31.

Basilashvili B. 11.g9.12.24.

Batsikadze K. 11.g9.11.25.

Beck J. 11.g9.7.2.

Bedia O. 11.g9.12.11.

Bedoshvili D. 11.g9.13.1.

Begiashvili N. 11.g9.11.14., 11.g9.7.10., 11.g9.7.3., 11.g9.7.5.

Ben-hur M. 11.g9.16.1.

Beradze l. 11.g9.14.1.

Beradze L. 11.g9.8.24., 11.g9.14.11.

Beridze T. 11.g9.7.2.

Berozashvili T. 11.g9.10.5.

Bezhanishvili K. 11.g9.14.2.

Bezhitashvili Kh. 11.g9.14.2.

Bezhuashvili M. 11.g9.7.1.

Bilokon I. 11.g9.14.22.

Bliadze Z. 11.g9.10.6.

Blume h.-P. 11.g9.3.4.

Bolkvadze V. 11.g9.11.3.

Bosikashvili S. 11.g9.16.2.

Breke M.S. 11.g9.9.20.

Bukia Z. 11.g9.13.10., 11.g9.13.11., 11.g9.6.1.

Burbutashvili T. 11.g9.9.19.

Burchuladze I. 11.g9.8.23.

Burkiashvili N. 11.g9.11.1.

Butskhrikidze G. 11.g9.9.4.

Bziava K. 11.g9.3.2., 11.g9.3.3.

Chakhaia G. 11.g9.16.2.

Chalaganidze Sh. 11.g9.11.22., 11.g9.12.1., 11.g9.12.11., 11.g9.3.6., 11.g9.3.7.

Chankseliani Z. 11.g9.16.8.

—hanturidze R. 11.g9.9.4.

Chanukvadze F. 11.g9.8.23.

Chanukvadze N. 11.g9.14.6.

Charkviani D. 11.g9.2.25.

Chekurishvili Z. 11.g9.9.11.

Chelidze D. 11.g9.8.22.

Chikaidze M. 11.g9.9.3.

Chikashua K. 11.g9.8.12.

Chincharauli T. 11.g9.2.25.

Chitanava N. 11.g9.1.2.

Chkhartishvili I. 11.g9.11.4.

Chkhikvishvili I. 11.g9.6.1.

Chkhikvishvili M. 11.g9.9.9., 11.g9.9.10.

Chkhutiashvili G. 11.g9.13.1., 11.g9.5.4.

Choladze I.11.g9.8.17.

Choladze M. 11.g9.8.17.

Dadiani K. 11.g9.3.1.

Dadunashvili M. 11.g9.9.19.

Dalalishvili T. 11.g9.13.2.

Danelia G. 11.g9.16.8.

Demeniuk M. 11.g9.11.13.

Diakonidze R. 11.g9.16.2.

Diasamidze A.11.g9.8.5.

Dolidze B. 11.g9.2.3., 11.g9.11.12.

Dolidze K. 11.g9.8.5., 11.g9.8.21., 11.g9.13.5.

Dudai N. 11.g9.16.1.

Dumbadze N. 11.g9.12.3., 11.g9.12.20., 11.g9.12.21.

Dundua P. 11.g9.12.7., 11.g9.12.8.

Dzagania M. 11.g9.15.1.

Dzimistarashvili N. 11.g9.3.5.

Dzirkvadze A. 11.g9.10.10., 11.g9.10.11.

Dzirkvadze I. 11.g9.12.3., 11.g9.12.19., 11.g9.12.20.

Dzneladze N. 11.g9.11.5.

Dzneladze T. 11.g9.11.18.

Dzneladze Z. 11.g9.11.5., 11.g9.11.9.

Ebelashvili N. 11.g9.7.6., 11.g9.7.7.

Ediberidze E. 11.g9.7.4.

Egiashvili D. 11.g9.1.3.

Eliadze E. 11.g9.8.12.

Elizbarashvili E. 11.g9.3.18.

Elizbarashvili M. 11.g9.1.12.

Epitashvili T. 11.g9.13.6., 11.g9.14.6.

Eprikashvili l. 11.g9.11.1., 11.g9.15.1.

Eradze N. 11.g9.10.14.

Ezekyan A. 11.g9.1.8., 11.g9.1.9.

Gabaidze M. 11.g9.14.15.

Gabisonia T. 11.g9.9.15.

Gabrichidze Z. 11.g9.8.12., 11.g9.8.13.

Gachechiladze M. 11.g9.11.11.

Gachechiladze N. 11.g9.3.22., 11.g9.16.6.

Gagoshidze G. 11.g9.10.4.

Gagua G. 11.g9.5.1., 11.g9.6.4., 11.g9.7.8., 11.g9.14.5.

Gaidamashvili M. 11.g9.14.20.

Gakharia N. 11.g9.13.14.

Galogre N. 11.g9.2.5.

Gamisonia M. 11.g9.15.2.

Gamkrelidze M. 11.g9.7.2.

Gaprindashvili I. 11.g9.11.5.

Gavardashvili G. 11.g9.16.1.

Gelashvili I. 11.g9.12.7., 11.g9.12.8.

Gerliani R. 11.g9.2.21.

Gevorkyan D. 11.g9.1.10.

Ghorjomeladze I. 11.g9.3.10., 11.g9.3.11., 11.g9.3.12., 11.g9.3.13., 11.g9.3.23., 11.g9.3.24.

Gigauri D. 11.g9.10.13.

Gikorashvili G. 11.g9.14.19.

Giorbelidze A. 11.g9.14.3.

Giorbelidze M. 11.g9.14.3.

Giorgadze D. 11.g9.14.10.

Glonti G. 11.g9.2.3., 11.g9.2.5.

Glonti M. 11.g9.7.2.

Gobronidze E. 11.g9.11.5.

Gogia N. 11.g9.6.1.

Gogichaishvili G. 11.g9.3.10., 11.g9.3.11., 11.g9.3.12., 11.g9.3.13., 11.g9.3.23., 11.g9.3.24.

Goginashvili N. 11.g9.14.9.

Gogitidze V. 11.g9.5.1., 11.g9.6.4., 11.g9.7.8., 11.g9.14.5.

Gogniashvili M. 11.g9.7.2.

Gogochuri B. 11.g9.12.7., 11.g9.12.8.

Gogoladze G. 11.g9.14.4.

Gogoli G. 11.g9.9.6., 11.g9.9.16.

Goliadze V. 11.g9.8.4.

Gorgiladze l. 11.g9.5.5., 11.g9.14.12.

Gorgodze G. 11.g9.11.11.

Gotsiridze V. 11.g9.7.2.

Grigorashvili G. 11.g9.11.28., 11.g9.11.29.

Grigoryan A. 11.g9.9.14.

Gubeladze D. 11.g9.1.6.

Gudushauri Z. 11.g9.2.17.

Gugulashvili G. 11.g9.11.6., 11.g9.11.10., 11.g9.11.20., 11.g9.12.25.

Gulbani A. 11.g9.13.4.

Gunia S. 11.g9.9.19.

Guruli S. 11.g9.11.12., 11.g9.2.3.

Gvachliani B. 11.g9.11.20.

Gvachliani V. 11.g9.11.6., 11.g9.11.10., 11.g9.11.20., 11.g9.12.25.

Gvasalia l. 11.g9.3.21.

Hanisyan R.11.g9.6.5.

Hindes O. 11.g9.16.5.

Hsu S.-C. 11.g9.7.2.

Ibrahimov M. 11.g9.2.7.

Iluridze N. 11.g9.11.28., 11.g9.11.29.

Inashvili I. 11.g9.3.2., 11.g9.3.3.

Iordanishvili N. 11.g9.10.4.

Itriashvili L. 11.g9.3.1.

Ivanidze M. 11.g9.8.8.

Jabnidze G. 11.g9.10.10.

Jabnidze N. 11.g9.8.14.

Jabnidze R. 11.g9.8.14., 11.g9.8.18.

Jakeli E. 11.g9.8.7., 11.g9.8.21., 11.g9.13.5.

Japaridze G. 11.g9.10.9., 11.g9.16.7.

Japaridze R. 11.g9.12.5.

Japaridze Sh. 11.g9.7.9.

Japaridze T. 11.g9.5.6.

Japaridze Z. 11.g9.8.6., 11.g9.8.21., 11.g9.11.26., 11.g9.11.27.

Javarashvili J. 11.g9.9.15.

Javelidze Ts. 11.g9.11.2.

Jelia I. 11.g9.2.17.

Jinjikhadze Z. 11.g9.5.6., 11.g9.13.7.

Jobava T. 11.g9.2.4.

Julukhidze Z. 11.g9.5.6.

Kaishauri G. 11.g9.11.18., 11.g9.11.19.

Kakashvili D. 11.g9.14.13.

Kakhidze M. 11.g9.2.19.

Kalandia A. 11.g9.8.8.

Kalandia E. 11.g9.11.31.

Kandelaki T. 11.g9.10.8.

Kapanadze G. 11.g9.10.3.

Karapetyan S. 11.g9.6.3.

Kashakashvili Ts. 11.g9.13.3.

Kavrelishvili M. 11.g9.2.23.

Kavtaradze I. 11.g9.3.21.

Kavtaradze M. 11.g9.1.1.

Kavtaradze T. 11.g9.1.1., 11.g9.9.2.

Keburia N. 11.g9.14.20.

Kekelishvili l. 11.g9.2.1.

Kereselidze M. 11.g9.14.9.

Khalvashi N. 11.g9.8.2.

Khan A. 11.g9.8.25.

 haraishvili E. 11.g9.2.2.

Kharkhelauri N. 11.g9.14.16., 11.g9.14.17., 11.g9.14.18.

Kharkheli M. 11.g9.2.17.

Khatiashvili G. 11.g9.9.16.

Khazhomia R. 11.g9.12.3.

Khetsuriani G. 11.g9.6.2., 11.g9.11.15.

Khmelidze T. 11.g9.10.12.

Khomeriki M. 11.g9.11.8., 11.g9.11.9.

Khosroshvili E. 11.g9.3.1.

Khotivari A. 11.g9.11.28., 11.g9.11.29.

Khubulava I. 11.g9.16.2.

Khurtsidze E. 11.g9.14.20.

Khutsidze Ts. 11.g9.11.7., 11.g9.11.30.

Khutsishvili Ts. 11.g9.2.23.

Khvadagiani K. 11.g9.7.12.

Khvedelidze V. 11.g9.11.11.

Kiknadze Kh. 11.g9.3.1.

Kipiani N. 11.g9.8.1., 11.g9.8.3., 11.g9.8.19.

Kipiani T. 11.g9.11.26.

Kirikashvili l. 11.g9.13.7.

Kleppen H.P. 11.g9.9.20.

Kobaidze T. 11.g9.7.1.

Kobakhidze A. 11.g9.12.12., 11.g9.12.13. , 11.g9.12.24.

Kobakhidze l. 11.g9.10.6.

Kobakhidze N. 11.g9.10.4.

Kobalia V. 11.g9.13.9.

Kodua T. 11.g9.13.7.

Koguashvili P. 11.g9.2.14., 11.g9.2.20.

Kopaliani R. 11.g9.2.4.

Kordzakhia G. 11.g9.3.18.

Koridze M. 11.g9.8.5.

Kotorashvili l. 11.g9.11.14.

Kozhibaeva G. 11.g9.11.23.

Kruashvili I. 11.g9.3.2., 11.g9.3.3.

Kuchava G. 11.g9.3.18.

Kuchukashvili Z. 11.g9.11.35.

Kukhalashvili E. 11.g9.3.2., 11.g9.3.3.

Kunchulia T. 11.g9.2.14., 11.g9.2.15., 11.g9.2.20., 11.g9.11.22.

Kupatadze I. 11.g9.11.13.

Kurashvili R. 11.g9.11.34.

Kurashvili T. 11.g9.9.3.

Kutaladze N. 11.g9.8.10., 11.g9.8.11.

Kutateladze M. 11.g9.9.19.

Kutelia M. 11.g9.2.18.

Kutubidze V. 11.g9.8.14.

Kvatadze M. 11.g9.7.12.

Kverenchkhiladze G. 11.g9.11.34.

Kverenchkhiladze R. 11.g9.7.12.

Kvrivishvili T. 11.g9.3.14.

Lachashvili N. 11.g9.10.14.

Lagvilava I. 11.g9.12.12. , 11.g9.12.13., 11.g9.12.24.

Lamparadze Sh. 11.g9.13.10., 11.g9.13.11., 11.g9.13.12.

Laperashvili K. 11.g9.11.35.

Lashkhi K. 11.g9.5.6.

Liparteliani B. 11.g9.13.6.

Liparteliani O. 11.g9.5.4., 11.g9.13.6.

Loladze J. 11.g9.8.13.

Loladze T. 11.g9.3.6., 11.g9.3.7., 11.g9.5.3., 11.g9.13.8., 11.g9.13.13., 11.g9.13.14.

Lomsadze N. 11.g9.7.4.

Lomtadze L. 11.g9.12.2., 11.g9.12.4.

Lomtadze O. 11.g9.14.13.

Lortkipanidze F. 11.g9.16.2.

Lortkipanidze R. 11.g9.3.19.

Macharashvili G. 11.g9.9.16.

Macharashvili Sh. 11.g9.14.21

Machavariani M. 11.g9.14.2., 11.g9.14.19.

Madzgharashvili G. 11.g9.9.21.

Maghlakelidze N. 11.g9.12.19.

Magrakvelidze E. 11.g9.8.17.

Mailova E.11.g9.6.6.

Maisuradze D. 11.g9.2.23.

Maisuradze Z. 11.g9.11.2.

Makaradze S. 11.g9.9.3.

Makharoblidze R. 11.g9.12.1., 11.g9.12.12., 11.g9.12.13.

Makharoblidze Z. 11.g9.12.3., 11.g9.12.4., 11.g9.12.20.

Mamukashvili Ts. 11.g9.10.3.

Mamuladze M. 11.g9.12.6., 11.g9.12.15., 11.g9.12.16., 11.g9.12.22., 11.g9.12.23.

Mamuladze N. 11.g9.10.2.

Margalitadze R. 11.g9.12.2., 11.g9.12.4., 11.g9.12.22., 11.g9.12.23.

Mas E. 11.g9.14.22.

Mchedlidze K. 11.g9.13.2.

Mchedlishvili K. 11.g9.2.15., 11.g9.13.8., 11.g9.13.13., 11.g9.13.14.

Mdinaradze M. 11.g9.7.6., 11.g9.7.7.

Mdzeluri l. 11.g9.13.2.

Megrelidze T. 11.g9.11.6., 11.g9.11.20., 11.g9.12.25.

Melikishvili M. 11.g9.7.6., 11.g9.7.7.

Meparishvili G. 11.g9.14.14.

Meparishvili S. 11.g9.14.11., 11.g9.14.12., 11.g9.5.5.

Merabishvili N. 11.g9.5.3.

Meskhishvili A. 11.g9.1.3., 11.g9.1.4.

Mezvrishvili l. 11.g9.1.12.

Mgeladze Ts. 11.g9.8.12.

Mikaberidze M. 11.g9.11.17.

Mikeladze Z. 11.g9.8.11.

Minadze N. 11.g9.11.7.

Mirtskhulava Ts. 11.g9.16.1.

Miruashvili G. 11.g9.12.17., 11.g9.12.18.

Mirzoyan V. 11.g9.6.5.

Mohammad F. 11.g9.8.25.

Mosashvili G. 11.g9.3.6., 11.g9.3.7., 11.g9.12.11.

Motskobili N. 11.g9.14.1.

Mumladze A. 11.g9.13.7.

Murvanidze A. 11.g9.14.6., 11.g9.14.8., 11.g9.14.10.

Muskhelishvili M. 11.g9.1.12.

Nachkebia D. 11.g9.12.7., 11.g9.12.8.

Nadiradze T. 11.g9.10.14.

Nakaidze E. 11.g9.10.13.

Nakashidze N. 11.g9.8.11., 11.g9.8.20.

Nanitashvili T. 11.g9.7.3., 11.g9.7.5., 11.g9.7.10.

Nanitashvili V. 11.g9.4.2.

Narsia D. 11.g9.11.8., 11.g9.11.9.

Naskidashvili I. 11.g9.5.3., 11.g9.13.8., 11.g9.13.13., 11.g9.13.14.

Naskidashvili M. 11.g9.5.3., 11.g9.13.1., 11.g9.13.8., 11.g9.13.13., 11.g9.13.14.

Naskidashvili P. 11.g9.1.5., 11.g9.3.6., 11.g9.3.7., 11.g9.5.3., 11.g9.5.4., 11.g9.13.1., 11.g9.13.2. , 11.g9.13.6., 11.g9.13.13., 11.g9.13.14.

Natroshvili G. 11.g9.3.2., 11.g9.3.3.

Natsvlishvili B. 11.g9.1.12.

Nikolaishvili A. 11.g9.16.3.

Nozadze l. 11.g9.14.7.

Nurgazezova A. 11.g9.11.23.

Nurimkhan G. 11.g9.11.23.

Odisharia M. 11.g9.11.32.

Okruashvili D. 11.g9.7.1., 11.g9.7.6.

Omsarashvili G. 11.g9.16.2.

Oniani J. 11.g9.3.8., 11.g9.3.9., 11.g9.3.15., 11.g9.3.16.

Oragvelidze N. 11.g9.8.9.

Orjonikidze E. 11.g9.14.2., 11.g9.14.8.

Ormotsadze M. 11.g9.11.14.

Pakhuridze R. 11.g9.2.16.

Palavandishvili T. 11.g9.16.8.

Papunidze G. 11.g9.11.21.

Papunidze S. 11.g9.11.21.

Papyan S. 11.g9.12.10.

Papyan V. 11.g9.4.3.

Parkadze I. 11.g9.9.13.

Parkadze O. 11.g9.9.4.

Partenadze K. 11.g9.8.13.

Pavliashvili A. 11.g9.2.6.

Pavliashvili K. 11.g9.14.19.

Petelava S. 11.g9.2.22.

Pipia I. 11.g9.7.2.

Pirtskhalava N. 11.g9.11.1., 11.g9.15.1.

Pkhakadze M. 11.g9.11.7.

Polischuk V. 11.g9.14.22., 11.g9.14.23.

Potskhveria Sh. 11.g9.9.8.

Pruidze E. 11.g9.6.2., 11.g9.11.15.

Puhach O. 11.g9.14.23.

Raspor P. 11.g9.11.33.

Revishvili T. 11.g9.8.16.

Rizhinashvili M.11.g9.7.12.

Romanec E. 11.g9.2.13.

Sadagashvili E. 11.g9.11.6., 11.g9.11.20., 11.g9.12.25.

Salukvadze M. 11.g9.11.2.

Sanadze E. 11.g9.3.14.

Sanikidze T. 11.g9.12.3.

Santeladze N. 11.g9.3.19.

Sarjveladze I. 11.g9.9.1.

Schaal B. 11.g9.7.2.

Seidishvili N. 11.g9.11.4.

Seyidov M. 11.g9.15.4.

Shapakidze E. 11.g9.12.14.

Sharabidze N. 11.g9.2.9.

Shatberashvili E. 11.g9.2.25., 11.g9.2.26.

Shatberashvili O. 11.g9.1.11., 11.g9.1.13., 11.g9.2.24.

Shavlakadze M. 11.g9.3.1., 11.g9.16.2.

Shavliashvili l. 11.g9.3.18.

Shengelia E. 11.g9.3.21.

Shengelia T. 11.g9.2.19.

Shergelashvili I. 11.g9.9.17.

Shetekauri Sh. 11.g9.8.22.

Shilakadze Ts. 11.g9.7.3., 11.g9.7.5., 11.g9.7.10.

Shubladze L. 11.g9.7.1.

Shukurov S. 11.g9.3.20.

Shurgaia V. 11.g9.2.1.

Sikharulidze Z. 11.g9.14.14., 11.g9.14.15.

Skhiladze R. 11.g9.11.25.

Slavin V. 11.g9.2.10.

Sulaberidze M. 11.g9.11.25.

Supatashvili A. 11.g9.10.3., 11.g9.10.4., 11.g9.14.9.

Supatashvili T. 11.g9.16.2.

Tabatadze L. 11.g9.9.16.

Tabatadze S. 11.g9.2.8.

Tabidze V. 11.g9.7.2.

Takidze R. 11.g9.11.9.

Taraigirova S. 11.g9.11.24.

Tavadze B. 11.g9.10.3.

Tavdidishvili D. 11.g9.11.7. ,11.g9.11.16. , 11.g9.11.30.

Tevdoradze E. 11.g9.9.19.

This P. 11.g9.7.2.

Tiginashvili Z. 11.g9.10.13.

Tihonchuk L. 11.g9.2.11.

Tkemaladze Tr. 11.g9.12.7.

Tkeshelashvili T. 11.g9.11.10.

Tkhemaladze R. 11.g9.12.8.

Todua G. 11.g9.8.15.

Togonidze P. 11.g9.10.1.

Toidze I. 11.g9.11.9.

Tokmazishvili M. 11.g9.2.28.

Tomadze N. 11.g9.11.26., 11.g9.11.27.

Tortladze l. 11.g9.9.15.

Tsanava V. 11.g9.8.11., 11.g9.8.23., 11.g9.11.5.

Tsereteli G. 11.g9.10.13.

Tsetskhladze Ts. 11.g9.14.14.

Tshughuryan A. 11.g9.1.10.

Tsintsadze V. 11.g9.11.4.

Tskhakaia T. 11.g9.5.1., 11.g9.14.5.

Tskhvedadze l. 11.g9.14.13.

Tsulukidze L. 11.g9.16.2.

Tubolec E. 11.g9.2.12.

Tuganova B. 11.g9.11.24.

Turmanidze N. 11.g9.3.10., 11.g9.3.11., 11.g9.3.12., 11.g9.3.13., 11.g9.3.23.,11.g9.3.24., 11.g9.8.5.

Tutberidze B. 11.g9.8.1.

Uchava S. 11.g9.11.32.

Ugulava V. 11.g9.2.4.

Urushadze T. 11.g9.3.14., 11.g9.15.3.

Uturashvili E. 11.g9.11.13.

Vacheishvili P. 11.g9.5.2.

Vachnadze G. 11.g9.10.13.

Vanishvili T. 11.g9.10.12.

Varazashvili Z. 11.g9.16.2.

Varshanidze F. 11.g9.12.22., 11.g9.12.23.

Vartanov M. 11.g9.4.1.

Vasadze R. 11.g9.10.11.

Vepkhishvili N. 11.g9.7.1.

Zaqaidze I. 11.g9.2.1.

Zardalishvili I. 11.g9.15.3.

Zardalishvili M. 11.g9.15.3.

Zarnadze N. 11.g9.8.6., 11.g9.8.21., 11.g9.13.5.

Zautashvili M. 11.g9.11.1., 11.g9.15.1.

Zedelashvili M. 11.g9.10.6.

Zviadadze U. 11.g9.3.22., 11.g9.16.6.