Search by Name

 

Abasov S. 4.B2.19.

Abdushelishvili I. 4.C7.6.

Abesalashvili L. 4.D2.7.

Abramishvili G. 4.C12.2.

Abzianidze E. 4.B5.4.

Akchurina T. 4.B2.41.

Akhmedrabdkhanov Kh. 4.D2.4.

Akhobadze L. 4.B1.2.

Akhvlediani A. 4.C1.4.

Akhvlediani I. 4.B3.10.; 4. B3.11.

Akhvlediani R. 4.B3.7.; 4.B3.10.

Akhvlediani T. 4.C1.4.

Akimidze A. 4. B3.22.

Akimidze K. 4. B3.22.

Alaverdashvili M. 4.D2.3.

Amidova Sh. 4. B2.41..

Amira­na­shvili A. 4. B4.4.; 4. B4.12.; 4.D2.11.; 4.D2.12.; 4.D2.15.; 4.D2.24.; 4.D3.2.; 4.C11.1.; 4.C11.2.

Amiranashvili V. D2.24.

Amiridze Z. 4. B2.29.

Amkoladze Kh. 4.C5.8.; 4.C5.10.

Andronikashvili T. 4. B2.3.

Apakidze T. 4.C12.2.

Arabidze M. 4.D2.25.

Arsenashvili A. 4. B1.6.

Artilakva A. 4.C1.9.

Arudashvili N. 4.C12.3.; 4.D4.5.

Arutinian N. 4.D4.2.

Asanidze G. 4. C 5.9.

Aslamazashvili Z. 4. B5.1.

Avalishvili G. 4. B1.5.

Avalishvili M. 4. B1.5.

Avsarkisov V. 4. B4.13.

Azimova R. 4. B2.20.

Azizov A. 4. B2.20.

Babayeva F. 4. B2.19.

Bagaturia L. 4. B2.28.; 4. B2.46.

Baidarashvili N. 4. C5.10.

Bakhtadze M. 4. C4.2.

Balamtsarashvili Z. 4. C5.9.

Balarjishvili G. 4. B2.54.

Barabadze T. 4.B3.24; 4.B3.25.

Barnovi N. 4. B2.28.; 4. B2.46.

Basharuli N. 4. B2.22.; 4. B2.23.

Basheleishvili L. 4. B3.4.

Basilashvili Ts. 4.D4.3.

Bauzhadze T. 4. B2.15.

Begalishvili N. 4.D2.23.; 4.D4.2.; 4.D2.4.

Beglarashvili N. 4.B2.31.; 4.B2.32.; 4.B2.33.

Beraia M. 4. C3.1.

Berdzenashvili G. 4. C10.4.

Berdzenishvili I. 4.B2.43.; 4. C4.3.

Berezhiani A. 4.C4.1.

Berezhiani M. 4.C4.1.

Berishvili G. 4.B3.3.

Beritashvili B. 4.B4.6.

Berner A. 4.B5.1.

Beshkenadze I. 4.B2.5.; 4.B2.6.

Bliadze T. 4.D2.12.

Bochoidze I. 4.B2.60.; 4.C7.3.

Bokuchava N. 4.B2.30.

Bolashvili N. 4.C10.1.

Bregvadze G. 4.C10.2.; 4.D2.3.

Butskhrikidze B. 4.B2.51.; 4.C7.3.

Chachava G. 4.B2.23.

Chagelishvili G. 4.B4.13.

Chankseliani A. 4.B2.59.

Chanturia M. 4.B2.7.; 4.C8.2.; 4.C8.3.

Cheishvili T. 4.B2.42.  

Chelidze L. 4.C11.2.

Chelidze T. 4.D2.15.

Chiabrishvili N. 4.D2.22.

Chiburdanidze L. 4.C9.4.

Chigladze R. 4.B4.15., 4.B4.16., 4.B4.17., 4.B4.18., 4.B4.19.,

Chigogidze N. 4.B2.36.; 4.B2.37.;  4.B2.8.; 4.B2.9.

Chikhladze V. 4.C11.2.; 4.D2.12.

Chikhradze G. 4.B3.15.

Chitashvili G. 4.C1.1.

Chkhaidze N. 4.C6.1.; 4.C6.2.

Chkhartishvili E. 4.A3.5.

Chkheidze A. 4.C12.2.

Chkheidze L. 4.D2.26.

Chkheidze T. 4.A3.5.

Chogovadze I. 4.B4.10.; 4.D2.10.

Choladze E. 4.C9.2.

Chomakhidze L. 4.B3.16.

Chubinidze A. 4.C7.3.

Chubinishvili T. 4.A5.1.; 4.A5.2.

Chugaev A. 4.B3.8.

Churadze L. 4.B2.24.; 4.B2.25.

Churikov A. 4.B4.14.

Ciramua T. 4.B2.38.

Davitashvili T. 4.D2.10.; 4.D4.1.

Demetrashvili D. 4.D2.5.

Didmanidze N. 4.B2.35.

Djanelidze Z. 4.B4.3.

Dolidze N. 4.B2.26.

Dolidze Ts. 4.B2.7.

Dovbush T. 4.B3.12.

Dovgal N. 4.D2.19.

Dudauri O. 4.B3.5. 4.B3.6.; 4.B3.7.; 4.B3.8.

Dzagnidze G. 4.A3.8.; 4.A3.9.; 4.A3.10.

Edilashvili T. 4.B2.14.

Elerdashvili I. 4.C5.6.; 4.C5.8.

Elizbarashvili E. 4.D2.13.

Elizbara­shvili M. 4.B4.2.

Enukidze G. 4.C12.3.; 4.D4.5.

Eprikashvili L. 4.B2.3.

Fatkhulaeva Z. 4.B3.2. 4.D2.9.

Frontasyeva M. 4.B2.1.  

Gabunia T. 4.B2.29.

Gachechiladze D. 4.C13.1.

Gachechiladze G. 4.D2.23.

Gachechiladze M. 4.B2.60.

Gag­nidze N. 4.B3.15.  

Gagua N. 4.B2.24.; 4.B2.25.

Gakhokidze E. 4.B2.57.

Gakhokidze M. 4.B2.58.

Gakhokidze N. 4.B2.40.

Gakhokidze R. 4.B2.57.; 4.B2.58.

Gamisonia M. 4.B2.3.

Gaprindashvili V. 4.B2.46.

Garibashvili I. 4.C8.2.; 4.C8.3.  

Garsevanishvili V. 4.B1.2.  

Gegeshidze M. 4.B2.51.; 4.B2.52.

Gegeshidze N. 4.B2.5.; 4.B2.6.

Geladze G. 4.C10.1.

Geladze V. 4.C10.1.

Gelashvili O. 4.C12.1.; 4.C12.4.

Geleishvili V. 4.B3.23.

Geondjian L. 4.A4.1.; 4.D2.17.; 4.D2.18.

Ghlonti V. 4.D2.20.  

Gigauri R. 4.B2.11.

Gigiberia G. 4.C1.5.

Gigineishvili E. 4.B2.17.; 4.B2.18.

Giorgadze T. 4.B2.10.

Giorgobiani T. 4.B3.17.; 4.B3.18.

Gotsadze M. 4.C3.1.; 4.D4.7.

Gogebashvili M. 4.D2.1.

Goginashvili N. 4.C1.3.

Gogishvili N. 4.B4.9.

Gogokhia M. 4.A3.3.

Gogoladze A. 4.C1.4.

Gogoladze D. 4.B3.18.

Goguadze I. 4.C1.11; 4.B3.24; 4.B3.26; 4.B3.27.

Goletiani K. 4.B2.24.

Gongadze N. 4.B2.59.

Gordeziani D. 4.B1.5.

Gorgijanidze S. 4.D2.23.

Gorgodze G. 4.B2.51.; 4.B2.52.

Grigolia G. 4.C10.2.; 4.D2.3.

Gugeshidze M. 4.B2.21.

Gugulashvili G. 4.C7.4.

Gulua E. 4.D1.2.

Gunia G. 4.B3.2.; 4.B4.7.; 4.D2.9.

Guramishvili N. 4.A3.6.

Gurtskaia G. 4.B5.4.

Gvaramadze N. 4.C2.1.

Gvasalya L. 4.B2.55.; 4.B2.56.

Gvelesiani I. 4.B2.5.; 4.B2.7.; 4.B2.47.

Gvelesiani M. 4.B2.28.; 4.B2.46.

Gvelesiani T. 4.C10.4.; 4.D4.4.

Gventsadze A. 4.B3.13.

Gverdtsiteli M.G. 4.B2.22.; 4.B2.23.; 4.B2.34.; 4.B2.48.; 4.B2.49.; 4.B2.50.

Gverdtsiteli M. 4.B2.22.; 4.B2.23.; 4.B2.34.; 4.B2.48.; 4.B2.49.; 4.B2.50.

Gvinianidze K. 4.D2.15.

Gzirishvili M. 4.D4.2.  

Iamanidze T. 4.B1.1.

Iashvili R. 4.B2.26.; 4.B2.27

Inasaridze K. 4.C5.5.

Intskirveli L. 4.C9.1.

Iosebidze J. 4.C12.2.

Ioseliani D. 4.B2.53.; 4.B2.54.

Ismailov N. 4.C5.2.

Ivanishvili N. 4.D2.1.

Jafarov R. 4.B2.20.

Jamarjashvili V. 4.D2.25.

Janjgava R. 4.C4.2.

Japaridze M. 4.C7.6.

Javakhishvili M. 4.C8.2.; 4.C8.3.

Jimsheladze T. 4.D2.19.; 4.D2.20.

Jincharadze D. 4.B2.30.

Jincharadze G. 4.B2.30.

Jioshvili B. 4.B2.12.; 4.B2.13.; 4.B2.38.

Jobava R. 4.A4.1.

Jojua T. 4.C5.1. 4.C8.4.

Jikia N. 4.B3.25.

Kachakhidze M. 4.D2.16.

Kachackidze N. 4.D2.16.

Kachlishvili Z. 4.B1.4.

Kakhadze L. 4.A3.5.

Kakhetelidze M. 4.B2.25.

Kalabegashvili N. 4.B2.53.; 4.B2.54.

Kalandarishvili F. 4.B5.3.

Kalatozishvili A. 4.B2.13.; 4.B2.38.

Kamarauli L. 4.C9.3.

Kamarauli S. 4.C9.3.

Kandelaki T. 4.C1.2.

Kapanadze M. 4.B2.21.; 4.B2.42.

Kapanadze N. 4.D2.19.; 4.D2.20.

Karchkhadze M. 4.B2.16.; 4.B2.34.

Karkashadze N. 4.B2.44.

Kartvelishvili K. 4.B3.3.

Kartvelishvili L. 4.B4.12.; 4.C11.1.; 4.C8.1.; 4.D2.24.

Kereselidze D. 4.C10.2.

Kereselidze J. 4.B2.47.

Kereselidze M. 4.B2.47.

Khaduri N. 4.A3.2.

Khanaeva Z. 4.B5.3.

Khantadze A. 4.D4.1.

Kharabadze N. 4.C4.2.

Kharshiladze O. 4.B4.14.

Khelaia E. 4.B4.8.; 4.D2.7.; 4.D2.14.

Khelashvili E. 4.C11.2.

Khetaguri A. 4.C1.1.

Khetsuriani J. 4.A1.1.

Khitarishvili V. 4.B3.24.; 4.B 3.25.

Khitiri G. 4.B2.29.

Kholmatjanov B. 4.B3.2.; 4.D2.9.

Khomeriki T. 4.A3.4.

Khoshtaria T. 4.B2.40.

Khuchua N. 4.C3.1.; 4.D4.7.

Khufenia N. 4.D2.3.

Khurodze T. 4.D2.24.; 4.D3.2.

Khvedelidze G. 4.B2.51.; 4.B2.52.

Khvedelidze Z. 4.D4.1.

Kikalishvili M. 4.B2.11.

Kiknadze D. 4.D2.3.

Kiknadze M. 4.B2.15.; 4.B2.33.

Kiknadze N. 4.B2.15.; 4.B2.33.

Kiladze R. 4.D2.16.

Kilasonia J. 4.C10.3.

Kilasonia N. 4.B2.7.

Kilasonia Z. 4.B3.11.

Kipshidze N. 4.C13.2.

Kiria V. 4.C5.6.; 4.C5.8.; 4.C5.10.

Kirimlishvili-Davitashvili T. 4.D4.4.

Kirkesali E. 4.B2.1.

Kirkitadze D. 4.C11.2.

Kitiashvili L. 4.D2.4.; 4.D2.23.

Kitsmarishvili B. 4.C12.4.

Kldiashvili R. 4.B2.8.; 4.B2.9.; 4.B2.36.; 4.B2.37.

Kobalia M. 4.C1.2.

Kobzev G. 4.D2.19.

Kochlamazashvili N. 4.D2.4.

Kokhreidze G. 4.C1.3.

Kokaia G. 4.C5.9.

Kokaia N. 4.D2.3.

Kokilashvili V. 4.B1.7.  

Kopadze Z. 4.C4.4.

Kopaleishvili M. 4.B2.11.

Kordzadze A. 4.D2.5.

Ko­r­dzakhia G. 4.D2.8.

Korokhashvili B. 4.C9.2.

Koshoridze N. 4.B2.4.

Kuchukashvili Z. 4.B2.4.

Kukhianidze V. 4.D2.16.

Kukutaria L. 4.B1.4.

Kumelashvili M. 4.B3.4.

Kupatadze K. 4.B2.48.; 4.B2.49.

Kuprashvili G. 4.C6.2.

Kuprashvili N. 4.B2.50.

Kuratashvili Z. 4.C7.6.

Ku­ta­ladze N. 4.B4.6.; 4.D2.10.; 4.D2.21.

Kutsiava N. 4.B2.59.

Kvinikadze Z. 4.D4.6.

Laferashvili K. 4.C7.1.

Lagidze J. 4.B2.39.

Laoshvili D. 4.C1.3.  

Lapachi A. 4.A3.7. 4.A3.11.

Lebedev V. 4.B3.7.; 4.B3.8.

Legashvili I. 4.B2.59.

Lekishvili N. 4.B2.18.

Lezhava T. 4.B2.28.; 4.B2.46.

Lochoshvili D. 4.B2.47.

Loladze N. 4.C4.5.

Lomidze N. 4.B4.5.

Lomidze V. 4.C8.4.

Lominadze G. 4.C11.2.

Lominadze J. 4.B3.3.; 4.B4.13.; 4.B4.14.

Lominadze S. 4.A2.1.

Lomouri M. 4.A4.1.

Lomtadze N. 4.C4.4.

Lomtadze O. 4.B2.44.

Lordkipanidze D. 4.B2.2.

Loria M. 4.C1.8.

Losaberidze M. 4.B1.1.

Lursmanashvili O. 4.D2.17.; 4.D2.18.

Machaladze T. 4.B2.45.

Machavariani N. 4.B3.25; 4.C10.1.

Machkhoshvili R. 4.B2.35.

Maglaperidze B. 4.C10.4.

Magradze K. 4.B2.25.

Mahmudov R. 4.D4.2.

Maisadze F. 4.B3.1.

Maisuradze M. 4.B2.40.

Makhviladze N. 4.A5.1.

Mamedova A. 4.B2.41.

Mamedov R. 4.D2.4.

Manjavidze J. 4.B1.3.

Matsaberidze E. 4.B2.21.

Matsiashvili T. 4.C12.4.  

Matzarakis A. 4.C11.1.

Mchedlishvili I. 4.D4.5.

Mchedlishvili M. 4.A3.11.

Mchedlishvili T. 4.C5.10.; 4.C5.6.; 4.C5.7.

Mchedluri T. 4.B2.57.; 4.B2.58.

Mdivani S. 4.C9.1.

Mebaghishvili N. 4.B3.3.

Megrelidze I. 4.D2.10.

Mekvabishvili E. 4.A3.1.

Meladze G. 4.D2.2.

Meladze M. 4.D2.2.

Melikadze G. 4.C11.2.; 4.D2.15.; 4.D2.19.; 4.D2.20.

Menabde T. 4.B2.27

Menteshashvili V. 4.C5.4.

Meskhi A. 4.B1.7.

Mgebrishvili Kh. 4.C12.2.

Mgeladze G. 4.D2.27

Mikhailovski A. 4.B4.14.

Mikuchadze G. 4.D2.10.

Mkurnalidze I. 4.D2.8.; 4.D2.11.

Moistsrapishvili E. 4.C12.3.; 4.D4.5.

Moistsrapishvili M. 4.C12.3.; 4.D4.5.

Mosidze V. 4.C4.2.  

Mosulishvili L. 4.B2.1.

Mrevlishvili N. 4.B3.21.

Mshvildadze M. 4.B2.42.

Mtskeradze T. 4.B5.3.

Mukbaniani O. 4.B2.16.

Mumladze D. 4.B4.5.

Mzhavanadze T. 4.B2.15.

Nadaraia K. 4.C13.2.

Nadareishvili G. 4.B3.18.

Nagiyeva E. 4.B2.41.

Nakaidze E. 4.B2.3.

Narimanashvili I. 4.C5.8.

Nasidze G. B3.9.

Natchkebia Sh. 4.C2.1.

Navrozashvili B. 4.C5.7.

Niauri T. 4.C12.1.; 4.C12.4.

Nikoleishvili G. 4.C9.2.

Nodia A. 4.C11.2.; 4.D2.11.; 4.D3.2.

Nodia Kh. 4.D2.24.

Nozadze I. 4.B5.4.

Oniani J. 4.B2.57.; 4.B2.58.

Oniani T. 4.B2.57.; 4.B2.58.

Oniashvili G. 4.B5.1.

Orjonikidze T. 4.B5.3.

Otinashvili G. 4.B2.34.

Ovsyannikova N. 4.B2.50.

Paatashvili T. 4.D2.17.; 4.D2.18.

Pachulia Z. 4.B2.13.

Padjishvili M. 4.C4.2.

Paichadze N. 4.D1.1.

Palavandishvili G. 4.C10.4.

Palavandishvili T. 4.B2.55; 4.B2.56.  

Palelashvili I. 4.A3.8.; 4.A3.9.; 4.A3.10.

Pantsulaia I. 4.B5.3.  

Pashitski E. 4.B4.14.

Pavlov S. 4.B2.1.

Pavlovich E. 4.A5.1.

Petrosyan H. 4.D3.1.

Pkhaladze T. 4.C4.5

Popkhadze L. 4.B3.19.; 4.B3.20.

Poporadze N. 4.B3.23.

Putkaradze G. 4.C5.1.

Ramazashvili N. 4.D2.26.

Ramishvili G. 4.D2.16.

Rasulov Ch. 4.B2.20.

Razmadze M. 4.C1.7.

Revazishvili T. 4.B2.39.

Rukhadze T. 4.B2.25.

Rusia M. 4.B2.11.

Rustamov M. 4.B2.19.

Saakashvili N. 4.C11.2.

Sadradze N. 4.B3.13.; 4.B3.15.

Sagaradze N. 4.B2.11.

Sakandelidze B. 4.C9.2.

Salukvadze E. 4.D2.1.

Salukvadze M. 4.D2.7.; 4.D2.14.

Salukvadze T. 4.B4.8.; 4.D2.7.; 4.D2.14.

Sam­kharadze I. 4.D4.1.

Samkharadze M. 4.B2.45.

Sarjveladze E. 4.C7.2.

Sarjveladze T. 4.B3.25.; 4.B3.27.

Sarukhanishvili A. 4.B2.21.; 4.B2.42.

Shalamberidze M. 4.C4.4.

Shamilishvili O. 4.B2.35.

Shavgulidze A. 4.D4.6.

Shavlakadze M. 4.B2.45.

Shavliashvili L. 4.C9.1.

Shengelia E. 4.B2.55.

Shengelia G. 4.D4.6.

Shengelia L. 4.D2.8.

Shengelia M. 4.B2.26. 4.B2.27

Shestopalova E. 4.B3.12.

Shubitidze N. 4.B1.3.

Shvangiradze D. 4.C5.4.

Shvangiradze M. 4.B4.6.; 4.C5.4.

Sikharulidze A. 4.C1.3.

Skhiladze R. 4.B2.8.; 4.B2.9.; 4.B2.36.; 4.B2.37.

Skhirtladze L. 4.B2.5.; 4.B2.47.

Solomonidze R. 4.D2.6.

Stambolishvili S. 4.B3.4.

Stepaniuk L. 4.B3.12.

Sulakvelidze G. 4.B2.8.; 4.B2.9.; 4.B2.36.; 4.B2.37.

Supatashvili G. 4.D2.7.

Su­rmava A. 4.C9.1.

Tabaghua G. 4.B3.3.  

Tabatadze A. 4.C5.3.

Tabatadze L. 4.B2.57.; 4.B2.58.

Tabidze M. 4.C11.2.

Tabidze R. 4.C4.5.

Tadumadze T. 4.B1.6.

Talakvadze L. 4.B2.39.

Tarkhan-Mouravi I. 4.C11.2.

Tarkhnishvili A. 4.B3.3.; 4.C11.2.

Tatiashvili N. 4.B2.7.

Tatishvili M. 4.D2.8.

Tava­rt­kiladze K. 4.B4.4.; 4.D4.1.

Tchanturia M. 4.B2.7.; 4.C8.2.; 4.C8.3.

Tchitchagua P. 4.C5.1.

Tchrelashvili A. 4.C1.6.

Ter-Samvelova E. 4.C5.11.

Tevzadze Y. 4.B1.2.

Tkemaladze R. 4.C5.9.

Tkeshelashvili G. 4.C5.7.

Tkeshelashvili R. 4.B2.16.

Todadze M. 4.D2.15.; 4.D2.20.

Todua F. 4.C13.1.

Todua G. 4.B5.2.

Togonidze M. 4.B3.5.; 4.B3.6.; 4.B3.7.; 4.B3.8.

Topuridze L. 4.B2.29.

Trapaidze V. 4.C10.2.; 4.D2.3.

Trekov I. 4.D2.15.

Tsagareishvili G. 4.B2.24.

Tsagareli M. 4.B5.4.

Tsereteli B. 4.C7.6.

Tsereteli D. 4.B3.13.; 4.D2.11.; 4.D3.2.

Tsereteli N. 4.B3.13.; 4.D2.11.; 4.D3.2.

Tserodze M. 4.C4.5.

Tsertsvadze I. 4.C12.1.

Tsertsvadze L. 4.B2.1.

Tsibakhashvili N. 4.B2.1.

Tsikarishvili K. 4.C11.2.

Tsiklauri N. 4.B5.4.

Tsintsadze G. 4.B2.10.; 4.B2.14.; 4.B2.47.

Tsintsadze M. 4.B2.5.; 4.B2.6.; 4.B2.7.; 4.B2.10.; 4.B2.14.

Tsintsadze N. 4.C10.2.

Tsintsadze T. 4.B2.5.; 4.B2.6.; 4.B2.7.; 4.B2.47.; 4.D2.4. ; 4.D4.2.

Tsivtsivadze T. 4.B2.14.; 4.B2.8.; 4.B2.9.; 4.B2.36.; 4.B2.37.

Tskhakaia J. 4.B4.11.

Tskhvitinidze Z. 4.B3.2.; 4.B4.1.; 4.B4.10.; 4.B4.11.; 4.B4.7.; 4.B4.9.; 4.C8.1.; 4.D2.9.; 4.D2.21.

Tsomaia V. 4.D2.4.; 4.D2.23.

Tsopurashvili B. 4.C1.2.

Tsotskolauri P. 4.A5.2.

Tsulaia D. 4.C7.2.

Tsverava M. 4.B2.55.; 4.B2.56.

Tugushi N. 4.C9.1.

Turiashvili L. 4.B2.12.; 4.B2.13.; 4.B2.38.

Turkadze Ts. 4.C7.3.

Turmanidze S. 4.A3.8.; 4.A3.9.; 4.A3.10.; 4.C9.2.

Turmanidze T. 4.C5.1.; 4.C8.4.

Tutarashvili M. 4.D2.2.

Tvauri G. 4.D2.8.

Ugrekhelidze I. 4.C5.3.

Ujarashvili M. 4.C7.5.

Uplisashvili J. 4.C5.3.

Uplisashvili Z. 4.C5.3.

Urushadze T. 4.B2.3.

Varazanashvili O. 4.B3.13.; 4.D2.11.; 4.D2.13.; 4.D3.2

Vardiashvili T. 4.B2.4.

Varhalomidze G. 4.B5.1.

Varsimashvili E. 4.B3.14.

Vashakidze G. 4.B3.5.; 4.B3.7.; 4.B3.8.

Vekua A. 4.B2.2.

Vezirishvili O. 4.C1.7.

Yavich P. 4.B2.24.; 4.B2.25.

Yurin V. 4.B2.57.; 4.B2.58.

Zakaraia D. 4.B3.17.; 4.B3.18.

Zakharov G. 4.B5.1.

Zavrian E. 4.C1.10.

Zedelashvili I. 4.C5.6.

Zeynalova L. 4.B2.20.

Zhgenti R. 4.C8.2.; 4.C8.3.

Zhorzholiani N. 4.B2.5. 4.B2.6.