Search by Authour

 

 

Abakarov A. 7.C10.2.

Abashidze G. 7.C8.1.

Abdushelishvili Gr. 7.B3.2.

Abesadze A. 7.C4.21., 7.C4.28.

Abesadze G. 7.A1.4.

Abesadze M. 7.C4.21., 7.C4.28.

Abramishvili G. 7.B2.51.

Abshilava A. 7.C4.16.

Abuladze N. 7.C13.1.

Aivazov A. 7.C10.3.

Akhaladze T. 7.C9.5.

Akhaladze V. 7.B2.54.

Akhalbedashvili M. 7.C12.8.

Akhlouri L. 7.C7.2.

Akhvlediani R. 7.B2.39.

Akhvlediani T. 7.C4.24., 7.D2.9.

Alania J. 7.C4.2.

Alaverdashvili M. 7.C10.10.

Aleksidze G. 7.B2.2.

Aleksidze N. 7.B2.2.

Aleskerov M. 7.A1.20.

Alexidze N. 7.B4.1., 7.B4.2.

Alexidze T. 7.B4.5.

Aliev V. 7.B2.40.

Alimov A. 7.C10.4.

Aliyev V. 7.B2.25.

Alkhanashvili N. 7.C7.10., 7.C7.11.

Amaglobeli M. 7.B1.12.

Amilakhvari G. 7.A5.10.

Amilakhvari Z. 7.A1.12.

Amkoladze I. 7.C11.1.

Andronikashvili T. 7.B2.17., 7.B2.24., 7.D4.8.

Antadze Ts. 7.A3.38.

Antidze K. 7.C4.12.

Apriashvili A. 7.C4.12., 7.C4.13., 7.C8.6.

Aptsiauri A. 7.B1.7.

Arabidze Z. 7.C4.16.

Arakelyan A. 7.A3.1.

Archvadze J. 7.C9.25.

Arveladze R. 7.C1.4.

Asanidze A. 7.B1.2.

Asanidze B. 7.B3.2.

Asashvili T. 7.C9.3.

Asatiani M. 7.C4.42.

Asatiani R. 7.A3.5.

Aslanikashvili N. 7.D2.6.

Babilua P. 7.B1.9.

Badzoshvili T. 7.C4.1., 7.C4.2.

Bagdavadze J. 7.B2.7.

Bagdavadze N. 7.B2.52.

Baghaturia N. 7.C7.5.

Bairamov M. 7.A4.6.

Bakhutashvili G. 7.C4.12., 7.C4.13., 7.C8.6.

Balakhashvili I. 7.A1.11.

Balamtsarashvili Z. 7.D2.10.

Baliashvili D. 7.C9.11., 7.C9.20.

Baliashvili G. 7.C4.11., 7.C8.5.

Baliashvili L. 7.C9.21.

Baratashvili I. 7.B1.15.

Baratashvili M. 7.C8.3.

Barbakadze Kh. 7.A3.16.

Basiladze M. 7.C1.4., 7.C4.9., 7.C4.20., 7.C4.35.

Batkhadze Z. 7.B1.20.

Batsanadze L. 7.B2.11.

Bazhunaishvili J. 7.A3.10.

Bejanidze I. 7.D2.4.

Bejanov F. 7.B3.14., 7.D4.14.

Bekauri N. 7.D4.14.

Benashvili Ts. 7.A3.50.

Beradze G. 7.C4.4.

Berberashvili T. 7.B2.45.

Berdzenishvili A. 7.B2.15.

Berdzenishvili I. 7.B2.20., 7.C4.3.

Berenikashvili N. 7.C9.23.

Beria G. 7.A4.1.

Beridze G. 7.B3.11.

Berikishvili Z. 7.D4.4.

Berishvili M. 7.A5.11.

Beroshvili A. 7.A1.17.

Beroshvili I. 7.C4.4.

Berulava L. 7.C13.9.

Bezhanov F. 7.C4.11., 7.C8.4.

Bibiluri N. 7.B2.18.

Bobokhidze B. 7.C12.1.

Bochorishvili N. 7.B1.26., 7.C4.45.

Bogomolov Yu. 7.B3.29.

Bokuchava G. 7.B1.15.

Bokuchava N. 7.B2.21. 7.B2.43.

Bolashvili N. 7.B3.3.

Bolgashvili G. 7.C9.4.

Bondirev I. 7.D2.12.

Bostashvili T. 7.C9.19.

Bregvadze G. 7.C10.10.

Bregvadze Z. 7.C9.7.

Buachidze T. 7.B2.4.

Buadze E. 7.C6.3., 7.C13.1., 7.C13.2., 7.C13.3., 7.C6.3.

Bukhuleishvili I. 7.A1.16.

Burduli V. 7.A3.46.

Burjanadze M. 7.B2.29.

Burjanadze T. 7.B2.10.

Burkiashvili N. 7.D4.10.

Bychkova L. 7.B1.17., 7.B2.25.

Bziava K. 7.C10.6.

Bziava R. 7.C7.5.

Chabukiani R. 7.B1.6., 7.C12.1.

Chagelishvili E. 7.B1.22., 7.B1.23.

Chakhaia G. 7.C10.7., 7.C10.16.

Chaligava B. 7.A3.34.

Chaligava T. 7.A1.17., 7.A3.33., 7.A3.34.

Chankashvili M. 7.B2.36., 7.D2.13. , 7.D4.11.

Chankvetadze N. 7.C9.18.

Chanturia K. 7.C12.5.

Chanturidze V. 7.B1.3.

Chapidze K. 7.C3.1., 7.C5.2.

Charbadze Z. 7.A6.1., 7.B1.30.

Charekishvili L. 7.A3.49.

Charkviani I. 7.C6.2.

Chedia M. 7.C13.8.

Chedia R. 7.B2.46.

Chelidze T. 7.B2.36., 7.B3.5., 7.D4.11.

Cherkezishvili K. 7.B2.6.

Chiaureli G. 7.B3.12.

Chikhladze G. 7.B1.2., 7.B1.27., 7.B1.28.

Chikhradze N. 7.B1.22.

Chikobava I. 7.C13.5., 7.C13.6.

Chikobava M. 7.A3.27.

Chikovani R. 7.B1.13., 7.C2.4., 7.D4.15.

Chikvaidze E. 7.B2.47.

Chiladze G. 7.A1.3.

Chimakadze G. 7.B2.34., 7.D4.12.

Chitaia G. 7.A3.13.

Chitanava J. 7.C7.1.

Chitashvili T. 7.C9.23.

Chitishvili G. 7.B3.23.

Chkeidze L. 7.C13.1.

Chkhaidze I. 7.A4.4.

Chkhaidze M. 7.B2.4.

Chkhareuli G. 7.C4.15.

Chkhartishvili L. 7.B2.45., 7.B2.50., 7.B2.53.

Chkheidze I. 7.A5.11.

Chkhikvadze Z. 7.A4.7.

Chogovadze I. 7.B4.4.

Chopikasvhili N. 7.C9.21.

Chqareuli G. 7.C5.6.

Chubinidze A. 7.B2.23.

Chumbadze A. 7.B1.5.

Chumbadze M. 7.C4.5., 7.C4.8.

Chumburidze M. 7.D1.6.

Dadiani K. 7.B3.16.

Dadunashvili K. 7.C5.2.

Dalakishvili T. 7.D4.4.

Damenia N. 7.A3.9.

Darsavelidze G. 7.B1.15., 7.B2.25.

Datuashvili M. 7.C6.2.

Datukishvili G. 7.C7.2.

Datunashvili R. 7.C13.8.

Davarashvili O. 7.B1.17., 7.B2.14., 7.B2.15., 7.B2.25., 7.B2.40.

Davitadze K. 7.C4.32. 

Davitaia E. 7.B4.5.

Davitaia M. 7.C8.7.

Davitashvili I. 7.A5.3.

Dekanozishvili G. 7.C4.33.

Dekanozishvili N. 7.B4.4.

Demeniuk M. 7.C7.5., 7.C7.7.

Demetrashvili S. 7.C4.21., 7.C4.28.

Demetrashvili V. 7.C5.2.

Devidze A. 7.C9.5.

Dgebuadze G. 7.B1.3.

Diakonidze R. 7.C10.7., 7.D2.13., 7.C10.16.

Didava G. 7.B2.4.

Didmanidze V. 7.A5.6., 7.A5.7.

Dogonadze G. 7.A3.11.

Dokhnadze G. 7.B3.16.

Donadze Ts. 7.D2.12.

Driaev D. 7.C4.33.

Dundua T. 7.C12.6., 7.C12.8.

Dvalishvili T. 7.C12.1.

Dzadzamia K. 7.B3.12.

Dzagania E. 7.A3.9.

Dzagania M. 7.B1.17., 7.B2.14., 7.B2.15., 7.B2.24., 7.B2.25., 7.B2.40.

Dzeria K. 7.C9.1., 7.C9.2.

Dzhibladze M. 7.B3.4.

Ebanoidze I. 7.D4.6.

Ebralidze K. 7.B2.26.

Ejibia L. 7.C7.7.

Ekvtimishvili D. 7.B2.22.

Eliava G. 7.C13.4., 7.C13.5., 7.C13.6., 7.C13.7., 7.C13.9., 7.C13.10., 7.C13.11.

Eloshvili M. 7.C8.5.

Enageli R. 7.C4.29., 7.C4.39.

Endeladze N. 7.B2.23.

Enukashvili M. 7.B1.17., 7.B2.14., 7.B2.15., 7.B2.25., 7.B2.40.

Enukidze L. 7.B2.36., 7.D4.11.

Eprikashvili L. 7.B2.17., 7.B2.24., 7.D4.8.

Eristavi D. 7.B2.18.

Erkomaishvili G. 7.A3.23.

Erokhin V. 7.C4.3.

Esiava N. 7.D4.16.

Esiava R. 7.D4.16.

Gabelia Ts. 7.B2.26., 7.B2.28.

Gabetsadze T. 7.B3.8., 7.D2.8.

Gabrichidze A. 7.A3.18.

Gabrichidze G. 7.B1.16.

Gabrichidze I. 7.C10.5.

Gabunia D. 7.B2.46., 7.C13.4., 7.C13.9.

Gabunia T. 7.B2.31.

Gabunia V. 7.B2.51., 7.B2.52.

Gachechiladze A. 7.B2.46.

Gachechiladze I. 7.A4.2.

Gaganidze Z. 7.B3.1., 7.C8.5.

Gagnidze N. 7.A3.31.

Gagua R. 7.B2.3.

Galilov Z. 7.A3.45.

Gamisonia M. 7.D4.8.

Gamkrelidze M. 7.B3.2.

Gamsakhurdia T. 7.A3.19.

Gamtsemlidze M. 7.C4.14., 7.C4.15., 7.C4.39., 7.C5.6.

Gaprindashvili G. 7.D2.12.

Gardaphkhadze T. 7.D4.18.

Gardava N. 7.C9.11.

Garibashvili D. 7.C2.4.

Gavardashvili G. 7.D2.11.

Gavasheli L. 7.D4.13.

Gavtadze T. 7.B3.6.

Gdzelishvili S. 7.B1.1.

Gedenidze Z. 7.C10.5.

Gedevanishvili E. 7.B2.3.

Gegenava L. 7.D1.7.

Gegeshidze T. 7.B2.4.

Gegia N. 7.B2.30.

Gegiadze G. 7.B2.15., 7.B2.40.

Geguchadze A. 7.B1.6., 7.C5.4.

Geleishvili B. 7.B1.21.

Gelenidze D. 7.B1.20., 7.C4.41.

Gelenidze M. 7.B1.20.

Gigauri M. 7.B1.14.

Gintury E. 7.B2.52.

Giorgadze G. 7.A1.10.

Giorgadze K. 7.B2.6., 7.B2.35.

Giorgobiani A. 7.A4.8.

Giorgobiani L. 7.B2.3.

Giorgobiani M. 7.A4.8.

Glonti L. 7.B3.26., 7.B3.27.

Glonti M. 7.C1.2.

Glonti V. 7.A3.22.

Gobechia G. 7.D2.12.

Goderdzishvili G. 7.C2.4. 

Goderdzishvili K. 7.B2.27.

Goderdzishvili N. 7.C13.8.

Godibadze B. 7.B1.22., 7.B1.23.

Gogia G. 7.B1.20.

Gogiashvili P. 7.C12.5.

Gogiashvili Sh. 7.A3.6.

Gogichaishvili B. 7.B2.43.

Gogichaishvili V. 7.A5.5.

Gogishvili A. 7.B2.18.

Gogitidze G. 7.C12.2.

Gogolauri I. 7.C8.5.

Gogorishvili E. 7.A3.17.

Gogsadze I. 7.C10.6.

Gogua Z.7.B2.49.

Gomtsyan P. 7.A3.1.

Gordeziani Z. 7.C1.4., 7.C4.16., 7.C4.35.

Gorgadze K. 7.B1.27., 7.B1.28.

Gotsiridze R. 7.B2.1.

Grdzelidze M. 7.C6.4., 7.D4.9.

Grigalashvili L. 7.A3.28.

Grigolashvili M. 7.C13.8.

Guchmazov A. 7.C2.5.

Gugeshashvili D. 7.C13.10., 7.C13.11.

Gugeshashvili K. 7.C13.4.

Gulbani A. 7.C9.5.

Guliyeva A. 7.C10.9.

Gulua D. 7.A5.6., 7.A5.10.

Gulyev R. 7.B2.15.

Gulyeva R. 7.B2.40., 7.C10.9

Gurchumelia L. 7.C4.11., 7.D4.14.

Gurielidzse M. 7.B2.52.

Gurjidze A. 7.C4.24.

Gvaladze G. 7.C7.3.

Gvaladze M. 7.B2.4.

Gvaramia E. 7.A5.3., 7.A5.4.

Gvarjaladze D. 7.B2.52.

Gvelesiani G. 7.C9.12.

Gvimradze I. 7.C9.24.

Hajiev N. 7.A3.45.

Hasanova N. 7.C10.18.

Iamanidze T. 7.C4.10.

Iluridze G. 7.C2.5., 7.C4.32.

Iluridze N. 7.C7.8.

Imanov F. 7.C10.9.

Imnadze R. 7.B2.39.

Inanashvili N. 7.B3.11.

Inasaridze T. 7.C13.12.

Inashvili I. 7.C10.6.

Iordanishvili I. 7.A6.1., 7.B3.18.

Iordanishvili K. 7.A6.1., 7.B3.18., 7.C10.8.

Iremashvili I. 7.A6.1., 7.B3.19.

Ispirian A. 7.B2.1.

Itriashvili L. 7.B3.20.

Jajanidze T. 7.B3.7., 7.B3.15.

Jamalov M. 7.A1.18., 7.A1.19.

Janelidze A. 7.D4.16.

Janelidze G. 7.D4.16.

Janelidze Z. 7.B3.3.

Jangidze M. 7.C4.17., 7.C4.26., 7.C12.4.,

Jangulashvili L. 7.A3.4.

Japaridze L. 7.B1.23., 7.B2.26., 7.B2.28., 7.C4.27.

Jariashvili K. 7.B2.47.

Jashi Ch. 7.C11.3.

Jashi M. 7.C13.4.

Javakhishvili G. 7.B1.21., 7.C4.39.

Javakhishvili T. 7.C12.10.

Jeiranishvili M. 7.B2.32., 7.B2.33.

Jgenti M. 7.D4.12.

Jibladze M. 7.D2.2.

Jikia K. 7.C9.14.

Jincharadze D. 7.B2.21., 7.B2.43.

Jincharadze G. 7.B2.21., 7.B2.43.

Jincharadze J. 7.C9.9., 7.C9.10.

Jinjikhadze L. 7.C2.1.

Julukhadze D. 7.A1.2.

Julukhidze A. 7.C4.5., 7.C4.8.

Jvarsheishvili I. 7.C12.8.

Kachakhidze I. 7.C12.5.

Kachibaia E. 7.B2.39.

Kachlishvili Z. 7.B1.14.

Kadagishvili L. 7.B1.4.

Kajaia T. 7.B2.1.

Kakashvili N. 7.A3.20.

Kakhniashvili I. 7.B2.22.

Kakubava R. 7.A5.6., 7.A5.7.

Kakulia J. 7.C4.7., 7.C9.16., 7.C4.22.

Kakulia Z. 7.B3.8., 7.D2.8.

Kalabegishvili T. 7.B2.51., 7.B2.52. , 7.C4.33.

Kalandadze B. 7.B4.5.

Kalatozishvili E. 7.C7.8., 7.C7.9.

Kamarauli L. 7.C9.13.

Kamkamidze I. 7.C2.1., 7.C12.3., 7.D4.4.

Kamushadze T. 7.B2.14.

Kandashvili T. 7.C11.2.

Kandelaki A. 7.B2.7.

Kandelaki N. 7.C9.3.

Kanteladze N. 7.C12.3.

Kantidze G. 7.B2.49.

Kapanadze A. 7.B2.3.

Kaphlanishvili J. 7.C4.16.

Karalashvili T. 7.B3.3.

Karapentyan S. 7.C5.5.

Karchava O. 7.C9.7., 7.C9.15.

Kartvelishvili L. 7.C4.7., 7.C9.16., 7.C4.22.

Kashia L. 7.B2.26., 7.B2.28.

Kasoshvili K. 7.A5.1., 7.A5.2.

Katsarava T. 7.B3.22.

Kavtiashvili U. 7.A4.5.

Kazarov R. 7.B1.13., 7.C2.4. 

Kazmaier U. 7.B2.13.

Kbilashvili D. 7.C12.2.

Kekelidze K. 7.C4.17.

Kekelishvili L. 7.B3.17., 7.B3.23., 7.C10.11.

Keleptrishvili Sh. 7.B3.10.

Kemoklidze T. 7.B1.11.

Kenkadze P. 7.C12.7.

Kenkishvili R. 7.C1.2.

Kereselidze D. 7.C10.10.

Kereselidze J. 7.B2.16.

Kervalishvili P. 7.C2.3.

Keshelashvili O. 7.A3.9., 7.A3.12.

Keshelava B. 7.B2.29.

Keskes L. 7.B1.23.

Kevanishvili G. 7.B1.2.

Kevanishvili I. 7.B1.2.

Khachaturian K. 7.B2.41., 7.B2.42.

Khachidze T. 7.C2.4.

Khaduri L. 7.C4.44., 7.C8.6.

Khaduri N. 7.A3.24.

Khanikian V. 7.B2.32.

Khantadze G. 7.A3.2., 7.D3.1.

Kharatishvili L. 7.B3.8., 7.D2.8.

Kharischarishvili I. 7.B2.36., 7.D4.11.

Khasaia I. 7.D1.6.

Khatiashvili K. 7.B1.19., 7.C12.12.

Khavtasi N. 7.B2.36., 7.D4.11.

Khelaia E. 7.B4.3.

Khetsuriani N. 7.B2.27., 7.D2.5.

Khidasheli N. 7.C4.4.

Khintibidze I. 7.C13.4.

Khitarishvili V. 7.C4.30., 7.C4.42.

Khitiri G. 7.B2.31.

Khizanishvili E. 7.B1.14., 7.B1.29.

Khizanishvili M. 7.B1.14., 7.B1.29.

Khmaladze M. 7.A2.1.

Khocholava V. 7.A5.12.

Khokhobashvili T. 7.C9.6.

Khomasuridze M. 7.C7.2.

Khomeriki D. 7.C4.12., 7.C4.13.

Khomeriki S. 7.C8.6., 7.C4.12.

Khoperia T. 7.C4.34.

Khositashvili T. 7.C9.3.

Khosroshvili E. 7.A6.1., 7.B3.18.

Khubulava I. 7.B3.21.

Khurtsidze T. 7.C9.24.

Khutsishvili G. 7.D4.18.

Khvedelidze Z. 7.B4.4.

Kikabidze A. 7.C4.37.

Kiknadze D. 7.C12.7.

Kiknadze Kh. 7.B3.21.

Kiknadze M. 7.A5.3., 7.A5.4.

Kikvidze L. 7.B1.5.

Kikvidze O. 7.B1.5.

Kiladze R. 7.B4.3., 7.C10.11., 7.D4.19.

Kintsurashvili L. 7.B2.44.

Kipiani N. 7.C9.20.

Kipiani P. 7.B1.5.

Kiria V. 7.A3.14.

Kiziria E. 7.B2.10.

Kldiashvili I. 7.D4.1.

Kldiashvili R. 7.C4.3.

Klibadze V. 7.C9.14., 7.C9.17.

Kobalia G. 7.A1.8.

Kobeshavidze D. 7.C13.7., 7.C13.9.

Kobzev G. 7.B3.26.

Kochadze T. 7.C12.3.

Kochlamazashvili L. 7.C11.2.

Kokilashvili V. 7.B1.8.

Kontselidze L. 7.B2.1.

Kopaleishvili M. 7.B2.35.

Kopaliani R. 7.D1.6.

Korakhashvili A. 7.C9.18.

Kordzakhia A. 7.C9.19.

Kordzakhia T. 7.B2.17., 7.B2.24., 7.D4.10.

Kotetishvili K. 7.B1.2.

Kotrikadze T. 7.D1.2.

Kublashvili R. 7.B2.6.

Kuchava N. 7.B2.52.

Kuchukhidze Z. 7.C4.12., 7.C4.13., 7.C8.6.

Kukhalashvili N. 7.A5.1., 7.A5.2.

Kukuladze G. 7.C8.4., 7.C9.16.

Kukuladze N. 7.C4.13., 7.C8.6.

Kuparashvili L. 7.C5.1.

Kupatadze D. 7.C4.9.

Kuprashvili N. 7.B2.13.

Kupreishvili Sh. 7.B3.22.

Kurashvili I. 7.B1.15.

Kurashvili M. 7.C9.14., 7.C9.17.

Kuratashvili Al. 7.A3.47.

Kuratashvili An. 7.A3.48.

Kurtanidze P. 7.C5.1., 7.C12.6.,7.C12.8.

Kurtanidze R. 7.B2.8.

Kutaladze N. 7.B4.4.

Kutateladze L. 7.B3.3.

Kutateladze P. 7.C12.7.

Kutelia E. 7.C4.4.

Kutsiava N. 7.B2.18.

Kuzin S. 7.D2.15.

Kvachadze V. 7.B2.51.

Kvaratskhelia E. 7.B2.8.

Kvaratskhelia R. 7.A1.5., 7.B2.8.

Kvatashidze R. 7.C4.22., 7.C9.16.

Kvatchadze V. 7.C4.33.

Kvernadze T.7.B2.28.

Kvinikadze L. 7.D2.1.

Kvitsiani T. 7.D4.18.

Lagvilava E. 7.A3.33.

Lanchava O. 7.C10.1., 7.C12.11., 7.C12.13., 7.C12.14.

Lazviashvili N. 7.A3.40.

Lekveishvili E. 7.D2.5.

Lekveishvili G. 7.C12.5.

Lezhava G. 7.D4.4.

Lomaia R. 7.B2.5.

Lomidze L. 7.B2.52.

Lomidze N. 7.C4.7., 7.C4.22., 7.C9.16.

Lominadze T. 7.B3.9.

Lomsadze L. 7.C12.7.

Lomsadze M. 7.A1.13.

Lomtadze N. 7.C6.4., 7.D4.9.

Lomtadze O. 7.B2.34., 7.D4.12.

Loria L. 7.B2.1.

Lortkipanidze P. 7.C10.16.

Lortkipanidze V. 7.C4.19., 7.C4.44.

Losaberidze M. 7.C4.10.

Macharashvili G. 7.A5.9.

Machavariani N. 7.B1.26., 7.C4.30., 7.C4.42.

Madzgarashvili G. 7.C9.19.

Magalashvili G. 7.C4.25.

Magalashvili P. 7.D2.2.

Maglakelidze G. 7.B1.13.

Maglakelidze T. 7.D4.2.

Maisuradze G. 7.A3.42.

Maisuradze I. 7.A3.7.

Maisuradze N. 7.B2.11., 7.B2.38.

Makharadze I. 7.B3.18.

Makharadze J. 7.A3.11.

Makharadze K. 7.C1.1.

Makharadze L. 7.B1.18., 7.B1.19., 7.B1.24., 7.B2.41., 7.B2.42.

Makharadze L. 7.D4.13., 7.C4.26., 7.C12.9., 7.C12.12.

Makharadze S. 7.C1.4., 7.C4.23., 7.C4.31., 7.C4.35.

Makharoblidze R. 7.A3.13.

Makhatadze M. 7.C9.1.

Makhatadze Sh. 7.B2.11., 7.B2.12.

Makhmudov N. 7.C10.12.

Malashkhia Sh. 7.C4.7., 7.C4.22., 7.C8.4., 7.C9.16.

Mamatsashvili I. 7.B3.13.

Mamestsarashvili I. 7.A1.15.

Mamestsarashvili S. 7.A1.15.

Mamikonyan B. 7.C5.5.

Mamukelashvili D. 7.A3.9.

Mamulashvili A. 7.B2.23.

Manukian D. 7.B3.29.

Manvelidze I. 7.A3.8.

Margiev B. 7.B2.46.

Martiashvili Ts. 7.D2.13.

Mataradze E. 7.C4.24.

Matcharashvili T. 7.B3.5.

Matevosyan A. 7.A3.43., 7.A3.44.

Matnadze T. 7.C9.20.

Mchedishvili G. 7.B2.41., 7.B2.42.

Mdinaradze K. 7.A3.15.

Mdzinarishvili V. 7.D4.7.

Mechurchlishvili M. 7.A3.9.

Medzvelia T. 7.D4.13.

Megrelidze D. 7.C11.1.

Megrelidze L. 7.B4.4.

Megrelishvili S. 7.A3.22.

Mekantsishvili E. 7.A3.51.

Mekhtiev G. 7.C10.2.

Mekvabishvili E. 7.C9.25.

Meladze V. 7.B1.2.

Melanashvili N. 7.C9.2.

Melikadze G. 7.B3.26.

Melqoshvili T. 7.A4.8.

Menabde M. 7.C7.1.

Menabde T. 7.A5.13.

Menabdishvili B. 7.C4.17.

Menagarishvili N. 7.C13.8.

Meparishvili N. 7.B2.1.

Mepharidze E. 7.B3.5.

Merlany G. 7.A3.32.

Meskhi M. 7.B3.12.

Metekheli G. 7.D1.1.

Metreveli N. 7.B2.47. 

Metreveli O. 7.C13.2.

Mgebrishvili N. 7.C12.6.

Mgeladze V. 7.C4.5., 7.C4.8.

Migineishvili R. 7.B3.6.

Mikaberidze A. 7.B3.4., 7.D2.2.

Mikadze G. 7.B2.38.

Mikadze I. 7.B3.28.

Mikadze O. 7.B2.38.

Mikava N. 7.C9.9., 7.C9.10.

Mikeladze A. 7.B2.46., 7.C4.9., 7.C4.36.

Mikeladze Al. 7.C4.46.

Mikeladze S. 7.B2.10.

Mikhelson R. 7.C4.12., 7.C4.43.

Mikuchadze G. 7.B4.4.

Minashvili T. 7.C2.5., 7.C4.32.

Mirianashvili Sh. 7.B2.14.

Mjavanadze R. 7.C13.8.

Mkheidze B. 7.B3.24., 7.B3.25., 7.D2.7.

Mkrtychian E. 7.D4.4.

Modebadze I. 7.D1.3.

Molodini N. 7.B1.25.

Molodini R. 7.B1.25.

Morchadze T. 7.C5.4., 7.C12.2.

Moseshvili T. 7.D4.1.

Mosia J. 7.C4.5., 7.C4.8.

Mosulishvili D. 7.D2.10.

Mujiri L. 7.C7.8., 7.C7.9.

Mukhadze G. 7.A1.6.

Mumladze I. 7.C9.19.

Mumladze M. 7.B1.3.

Muradyan V. 7.C5.5.

Murusidze I. 7.B2.53.

Musayev H. 7.A1.20.

Nadaraya E. 7.B1.9.

Nakhutsrishvili I. 7.B2.38.

Namicheishvili L. 7.B2.47.

Nanadze I. 7.D2.7.

Nanitashvili O. 7.D4.20.

Nanitashvili T. 7.C7.6.

Nanitashvili V. 7.D4.20.

Nanuashvili G. 7.A3.3., 7.C1.3.

Natishvili O. 7.C10.13.

Natriashvili T. 7.C1.2., 7.D2.3.

Neverov A. 7.B1.26., 7.C4.45.

Nibladze N. 7.B3.20., 7.B3.21.

Nikolaishvili G. 7.C4.5., 7.C4.8.

Nikoleishvili M. 7.A3.9.

Nikoleishvili N. 7.B2.13.

Ninua E. 7.A1.7.

Nozadze A. 7.D2.3.

Nozadze Ts. 7.D4.17.

Odikadze N. 7.B3.2.

Odisharia D. 7.A5.1., 7.A5.2.

Odisharia G. 7.A5.1., 7.A5.2.

Okromelidze M. 7.C9.12.

Okrostsvaridze O. 7.C4.1., 7.C4.2.

Ormotsadze M. 7.C7.8., 7.C7.9.

Osadze L. 7.A3.30.

Osipova N. 7.B2.28.

Osmanova V. 7.B2.3.

Pachulia Z. 7.B2.16.

Paichadze T. 7.C7.12.

Paikidze T. 7.B2.39.

Pailodze N. 7.C13.2.

Panchvidze M. 7.B2.37.

Papava D. 7.B3.12., 7.B3.13.

Papava T. 7.B3.13.

Papava V. 7.A3.36.

Papidze Z. 7.C3.1.

Pashaev A. 7.B2.25., 7.B2.40.

Pataraya D. 7.B2.52.

Pavliashvili T.7.B2.51.

Peikrishvili A. 7.B1.22., 7.B1.23.

Peradze K. 7.C9.10.

Peradze T. 7.B1.27., 7.B1.28.

Petevotyan R. 7.C10.14.

Petviashvili D. 7.D4.14.

Pipia G. 7.A5.10.

Pipia G. 7.A5.6., 7.A5.7.

Pirtskhalaishvili I. 7.B3.16., 7.D2.13.

Pirtskhalaishvili T. 7.C9.14., 7.C9.17.

Pirtskhalava N. 7.D4.10.

Pirtskhalava R. 7.C1.1.

Pirtskhalava T. 7.C1.4., 7.C4.18., 7.C4.20., 7.C4.35.

Pitava T. 7.B3.24.

Pkhakadze Sh. 7.C2.1.

Pkhakadze T. 7.C2.2.

Potskhveria D. 7.C8.2., 7.D2.14.

Purtseladze L. 7.D2.17.

Qajaia L. 7.C7.5.

Qorchilava I. 7.C5.3.

Qutateladze L. 7.C7.6., 7.C7.7.

Qvaraia M. 7.B2.16.

Raevskaia I. 7.D2.7.

Ramishvili K.7.A4.6.

Ramishvili V. 7.C4.6.

Razmadze Z. 7.B3.4., 7.D2.2.

Rcheulishvili A. 7.B2.19.

Rekhviashvili E. 7.C1.4., 7.C4.35., 7.D4.20.

Rekhviashvili M. 7.C13.5.

Rekhviashvili Y. 7.C4.18., 7.C4.20.

Remeslennikov V. 7.B1.12.

Robaqidze D. 7.C4.11.

Rogava D. 7.A4.5.

Rtveliashvili G. 7.C2.5.

Rubashvili I. 7.B2.24., 7.D4.10.

Rukhadze E. 7.C4.40.

Rukhadze Sh. 7.B2.5.

Rukhadze T. 7.C4.11., 7.C8.5.

Rukhaia K. 7.B2.35.

Rukhyan N. 7.C9.5.

Rusia M. 7.B2.35.

Rustambekov B. 7.D2.16.

Sabashvili Sh. 7.B4.1.

Sadaghashvili L. 7.A3.3., 7.A3.29.

Sadunishvili Z. 7.C4.31.

Sagaradze N. 7.B2.35.

Saginashvili N. 7.A4.3.

Sagrishvili Sh. 7.D4.5.

Sakandelidze R. 7.C13.2.

Sakvarelidze E. 7.B3.26., 7.B3.27.

Salukvadze E. 7.B2.28.

Salukvadze H. 7.B3.16.

Salukvadze T. 7.B4.3.

Saluqvadze E. 7.B2.26.

Samadashvili R. 7.B3.14., 7.C4.11., 7.C8.5.

Samkharadze I. 7.C4.15.

Samkharadze N. 7.C5.6.

Samkharadze R. 7.A5.8.

Samkharadze V. 7.C5.7.

Samsoniya Sh. 7.B2.13.

Sanaia E. 7.B1.15.

Saralidze N. 7.A3.21.

Sarchimelia R. 7.A3.49.

Sardlishvili M. 7.A3.9.

Sarjveladze I. 7.C9.9., 7.C9.10., 7.C9.18.

Sarjveladze M. 7.C9.9.

Sarjveladze N. 7.B3.14., 7.C4.11., 7.C8.4., 7.C8.5.

Sarukhanian A. 7.C10.15.

Sarukhanishvili A. 7.B2.18.

Savaneli B. 7.A1.9.

Sborshchikov A. 7.B3.5.

Seperteladze Z. 7.B4.5.

Shakarishvili A. 7.B2.11.

Shalamberidze M. 7.C2.2., 7.C6.4., 7.D4.9.

Shanidze G. 7.B2.37.

Shapatava Z. 7.C9.1., 7.C9.2.

Sharashenidze G. 7.C5.1., 7.C12.6., 7.C12.8.

Sharashenidze N. 7.C13.7., 7.C13.9.

Sharashenidze S. 7.C5.1., 7.C12.6.

Sharashenidze T. 7.B2.29.

Sharikadze A. 7.B1.18., 7.B1.19., 7.B1.24., 7.C12.9.

Sharvashidze A. 7.C12.8., 7.D1.2.

Sharvashidze K. 7.D1.2., 7.D1.3.

Shatakishvili T. 7.B2.27., 7.B2.31.

Shatberashvili G. 7.C4.37., 7.C4.38.

Shatirishvili A. 7.C7.1.

Shavlakadze M. 7.D2.14.

Shavreshiani J. 7.C9.23.

Shekiladze A. 7.C4.29., 7.C4.40.

Shengelia J. 7.B2.22.

Shoshiashvili L. 7.D1.7.

Shurgaia V. 7.C8.2., 7.D2.14.

Sichinava L. 7.D4.6.

Sichinava P. 7.B3.22.

Sikmashvili Z. 7.B1.2.

Silagadze V. 7.C4.17, 7.C4.26., 7.C12.4.

Sionkowska A. 7.B2.47.

Siradze M. 7.B2.20., 7.C4.3.

Skhvitaridze R. 7.B2.29.

Skopinska J. 7.B2.47.

Sokhadze G. 7.B1.9.

Sologashvili G. 7.C1.4.

Solomonidze R. 7.B4.6.

Sordia T. 7.B1.3.

Sosanidze M. 7.A3.30.

Sreseli S. 7.A3.29.

Steriakova S. 7.C12.9.

Sturua R. 7.C4.16.

Subeliani T. 7.C9.23.

Sulaberidze Gr. 7.B2.4.

Suladze A. 7.D2.6.

Suladze S. 7.D2.1.

Surguladze M. 7.A1.1.

Svanidze M. 7.B2.4.

Svintradze D. 7.B2.47.

Tabaghua-Khaburzania I. 7.B3.2.

Taktakishvili M. 7.C2.5.

Talakhadze D. 7.C4.16.

Tapladze T. 7.A3.36.

Tarasashvili M. 7.B2.2., 7.B4.1., 7.B4.2.

Tatarashvili G. 7.B2.29.

Tavadze G. 7.C4.1., 7.C4.2.

Tavakarashvili A. 7.A1.14.

Tavzarashvili I. 7.B2.4.

Telia G. 7.D1.3.

Tevdoradze S. 7.C7.4., 7.D4.3.

Tevzadze T. 7.C8.2., 7.D2.14.

Tevzadze V. 7.A6.1., 7.C10.13.

Tivishvili T. 7.C9.20.

Tkemaladze L. 7.B3.14., 7.D4.14.

Tkeshelashvili N. 7.D1.4.

Tkhelidze G. 7.C4.44., 7.C8.6.

Todria V. 7.B3.9.

Todua G. 7.A3.25.

Tokadze L. 7.A5.11.

Tolordava J. 7.A3.26.

Topchishvili M. 7.B3.9.

Topuria D. 7.B1.6.

Topuria E. 7.D2.5.

Topuria S. 7.A5.12.

Topuridze L. 7.B2.31.

Totibadze V. 7.C4.7., 7.C4.22., 7.C9.16.

Trapaidze M. 7.B2.13.

Trapaidze V. 7.C10.10.

Tsaava G. 7.D1.5.

Tsagareishvili O. 7.B2.46.

Tsagareli G. 7.B2.11.

Tsakadze L. 7.B1.3.

Tsereteli E 7.D2.12.

Tsereteli I. 7.B3.9.

Tsereteli S. 7.B4.1.

Tsibadze N. 7.C9.8.

Tsibakhashvili N. 7.B2.48., 7.B2.52.

Tsikaridze L. 7.A4.7.

Tsikaridze Z. 7.B2.7.

Tsikarishvili K. 7.B3.3.

Tsikhelashvili Z. 7.C10.17.

Tsiklauri L. 7.C9.3.

Tsiklauri M. 7.B1.22.

Tsintsadze G. 7.B2.23.

Tsintsadze T. 7.A3.31.

Tsintskaladze G. 7.B2.29.

Tsiskarishvili M. 7.A3.37.

Tsitlidze B. 7.C9.19.

Tsitsilashvili O. 7.C9.3.

Tsomaia M. 7.C9.14.

Tsomaia N. 7.A3.39., 7.A3.41.

Tsuladze T. 7.B2.46.

Tsulukidze L7.C10.7., 7.C10.16.

Tsurtsumia O. 7.C4.4.

Tsydendambaev V. 7.B2.9.

Tushurashvili R. 7.B2.37.

Tutberidze M. 7.C4.15., 7.C4.39., 7.C4.40.

Tvalchrelidze A. 7.D4.3., 7.D4.6.

Ugrekhelidze I. 7.C6.2.

Ugulava D. 7.B1.10.

Ukleba B. 7.D2.8.

Ukleba K. 7.B2.7.

Undilashvili N. 7.C10.6.

Urotadze S. 7.B2.28.

Urushadze T. 7.B4.5.

Usanetashvili G. 7.C5.1., 7.C12.6.

Usharauli E. 7.B2.27.

Utkina E. 7.D2.15.

Uturashvili E. 7.C7.8.

Vadachkoria Z. 7.C6.1., 7.C6.3., 7.C13.3.

Vardosanidze A. 7.D4.4.

Vartanov M. 7.C8.2., 7.C10.8., 7.D2.11.

Veliyev S. 7.A1.20.

Vepkhvadze I. 7.C9.18.

Vepkhviashvili N. 7.D2.13.

Vereshchagin A. 7.B2.9.

Vibliani M. 7.C9.3.

Zakaidze I. 7.B3.17.

Zakaraia M. 7.D4.2.

Zakieva R. 7.C10.3.

Zarkhozashvili M. 7.A4.7.

Zarnadze D. 7.B1.10.

Zarqua M. 7.C9.15.

Zarqua T. 7.B2.16.

Zautashvili B. 7.B3.24., 7.B3.25., 7.D2.7.

Zautashvili M. 7.D4.10.

Zautashvili N. 7.D2.7.

Zedginidze A. 7.C9.22.

Zedginidze I. 7.A5.13.

Zedginidze L. 7.C9.22.

Zedginidze M. 7.D1.5.

Zedginidze T. 7.C4.34.

Zeinalov T. 7.A3.35., 7.C10.4.

Zekalashvili R.7.B2.46.

Zhgenti M. 7.C9.1., 7.C9.2.

Zhorzholiani S. 7.C13.3.

Zhukova N. 7.B3.5.

Zhvania G. 7.C12.7.

Zibzibadze J. 7.D1.7.

Zlomanov V. 7.B2.25., 7.B2.40.

Zubiashvili A. 7.C9.4., 7.C9.5.

Zuliashvili T. 7.B3.2.

Zurabishvili D. 7.B2.13.

Zviadadze G. 7.B2.30.

Zviadadze U. 7.B3.1.