SEARCH BY AUTHOUR

 

 

Abashidze M. 8.g.13.3.31.

Abashidze N. 8.g.13.4.1., 8.g.13.4.5.

Abashidze R. 8.g.13.1.9.

Abesadze I. 8.g.13.6.2.

Abesadze M. 8.g.13.1.106., 8.g.13.1.157.

Abuladze A. 8.g.13.2.44.

Abuladze G. 8.g.13.1.34., 8.g.13.1.50., 8.g.13.1.86., 8.g.13.1.194.

Abuladze N. 8.g.13.6.98.

Abuladze T. 8.g.13.2.2., 8.g.13.2.40.

Abzianidze E. 8.g.13.1.35., 8.g.13.1.80., 8.g.13.6.12.

Adamia E. 8.g.13.1.157., 8.g.13.1.180.

Adamia N. 8.g.13.1.186., 8.g.13.1.188., 8.g.13.3.5., 8.g.13.3.6., 8.g.13.6.10., 8.g.13.6.19.

Adeishvili-Andguladze L. 8.g.13.6.73.

Agayev B. 8.g.13.2.30.

Aghayan M. 8.g.13.2.25., 8.g.13.2.26.

Akhaladze V. (Archimandrite Adam) 8.g.13.6.34.

Akhmeteli L. 8.g.13.1.169., 8.g.13.2.3.

Akhmeteli T. 8.g.13.2.11.

Akhvlediani L. 8.g.13.1.223., 8.g.13.1.226., 8.g.13.6.4.

Akhvlediani M. 8.g.13.1.39.

Aladashvili L. 8.g.13.6.121.

Alania M. 8.g.13.1.73., 8.g.13.1.114.

Alania Q. 8.g.13.4.1., 8.g.13.4.4.

Alavidze T. 8.g.13.6.11., 8.g.13.6.108., 8.g.13.6.122.

Alavidze Z. 8.g.13.1.93.

Aleksidze A. 8.g.13.1.206.

Aleksidze I. 8.g.13.1.206.

Alelishvili M. 8.g.13.6.111.

Aliyev E. 8.g.13.2.51.

Aliyev K. 8.g.13.1.30.

Aliyev O. 8.g.13.4.26.

Aliyev R. 8.g.13.1.71., 8.g.13.1.196.

Aliyeva G. 8.g.13.1.30., 8.g.13.2.30.

Alizade V. 8.g.13.2.30.

Altunkol A. 8.g.13.2.23.

Amashukeli M. 8.g.13.1.58.

Andronikashvili I. 8.g.13.1.129.

Antelava M. 8.g.13.6.120.

Antelava N. 8.g.13.1.88., 8.g.13.1.89., 8.g.13.1.178., 8.g.13.1.215., 8.g.13.6.39., 8.g.13.6.110.

Antia “. 8.g.13.5.17.

Aphridonidze K. 8.g.13.1.2., 8.g.13.1.174.

Aptsiauri E. 8.g.13.1.206.

Arabidze M. 8.g.13.6.97

Arabuli M. 8.g.13.1.7., 8.g.13.1.97., 8.g.13.1.115., 8.g.13.6.36.

Archvadze B. 8.g.13.2.33.

Archvadze K. 8.g.13.1.111., 8.g.13.5.10.

Archvadze N. 8.g.13.1.31.

Areshidze E. 8.g.13.6.48., 8.g.13.6.103.

Arveladze M. 8.g.13.1.74., 8.g.13.1.198.

Arziani B. 8.g.13.1.38., 8.g.13.6.105., 8.g.13.6.124.

Asadova N. 8.g.13.3.46.

Asatiani G. 8.g.13.1.170.

Asmatov V. 8.g.13.1.11., 8.g.13.1.190.

Astvatsaturova T. 8.g.13.1.79.

Atamashvili Ts. 8.g.13.3.17.

Avaliani I. 8.g.13.1.3., 8.g.13.1.14.

Avaliani Z. 8.g.13.1.108.

Avazashvili D. 8.g.13.1.51.

Avazashvili I. 8.g.13.2.35.

Avazashvili Z. 8.g.13.2.35.

Azizov V. 8.g.13.1.23.

Azmaipharashvili E. 8.g.13.1.91.

Azmaipharashvili G. 8.g.13.2.41., 8.g.13.2.43., 8.g.13.2.45.

Babaev R. 8.g.13.1.46.

Babayeva S. 8.g.13.5.23.

Badriashvili N. 8.g.13.6.70., 8.g.13.1.160.

Baghirov A. 8.g.13.1.11., 8.g.13.1.190.

Baidoshvili O. 8.g.13.6.11.

Baidoshvili P. 8.g.13.6.11.

Baindurashvili L. 8.g.13.2.12., 8.g.13.2.13.

Bajelidze I. 8.g.13.3.45.

Bakaia G. 8.g.13.1.140

Bakhtadze S. 8.g.13.3.12., 8.g.13.5.8.

Bakhutashvili Z. 8.g.13.1.43., 8.g.13.1.155.

Bakradze I. 8.g.13.6.2.

Bakradze L. 8.g.13.6.15., 8.g.13.6.74., 8.g.13.6.91., 8.g.13.6.96., 8.g.13.6.116.

Bakradze M. 8.g.13.4.16.

Bakuradze E. 8.g.13.1.90., 8.g.13.1.172., 8.g.13.4.3.

Bakuradze G. 8.g.13.1.63.

Bakuradze N. 8.g.13.6.48., 8.g.13.6.103.

Bakuridze A. 8.g.13.1.88., 8.g.13.1.89., 8.g.13.1.98., 8.g.13.1.99., 8.g.13.1.182., 8.g.13.1.215., 8.g.13.6.39.

Bakuridze K. 8.g.13.1.215., 8.g.13.6.123.

Balakishiyev A. 8.g.13.2.33.

Balarjishvili G. 8.g.13.6.122.

Balarjishvili N. 8.g.13.1.149.

Baliashvili V. 8.g.13.1.182.

Barabadze K. 8.g.13.1.186.

Baramidze L. 8.g.13.6.24., 8.g.13.6.28.

Barbakadze I. 8.g.13.1.221., 8.g.13.4.36.

Barbakadze M. 8.g.13.1.49.

Barbakadze T. 8.g.13.3.1.

Barbakadze Z. 8.g.13.1.217.

Barnabishvili N. 8.g.13.1.217., 8.g.13.6.6.

Basiladze L. 8.g.13.1.78., 8.g.13.1.103., 8.g.13.2.52.

Basishvili N. 8.g.13.1.129.

Batista R. 8.g.13.5.11.

Bekaia G. 8.g.13.3.7., 8.g.13.3.14., 8.g.13.6.41.

Benashvili N. 8.g.13.6.117.

Bendeliani Z. 8.g.13.1.209.

Beraia M. 8.g.13.1.143., 8.g.13.5.17.

Berashvili D. 8.g.13.1.215., 8.g.13.6.20., 8.g.13.6.39.

Berberashvili E. 8.g.13.1.158.

Berdzenishvili I. 8.g.13.6.109.

Beria K. 8.g.13.1.155.

Beria V. 8.g.13.5.10.

Beria Z. 8.g.13.6.102.

Berianidze N. 8.g.13.3.50

Beridze A. 8.g.13.2.19., 8.g.13.2.36.

Beridze K. 8.g.13.6.71.

Beridze M. 8.g.13.1.64.

Beridze N. 8.g.13.1.214.

Beridze S. 8.g.13.1.156., 8.g.13.1.212.

Beridze T. 8.g.13.1.85.

Berishvili B. 8.g.13.2.40.

Berishvili E. 8.g.13.1.88.

Berishvili M. 8.g.13.1.189.

Berishvili V. 8.g.13.1.35., 8.g.13.6.12.

Beruchashvili M. 8.g.13.3.10.

Berulava D. 8.g.13.5.13.

Berulava L. 8.g.13.3.19.

Beselia G. 8.g.13.1.26., 8.g.13.1.27., 8.g.13.1.52.

Beshkenadze I. 8.g.13.6.113.

Betaneli M. 8.g.13.3.11.

Bibileishvili D. 8.g.13.6.109.

Bibiluri E. 8.g.13.1.166.

Bicher H. 8.g.13.1.7.

Bikashvili T. 8.g.13.1.18.

Bilanishvili I. 8.g.13.1.49., 8.g.13.1.53.

Bochorishvili G. 8.g.13.1.177.

Bochorishvili T. 8.g.13.1.158.

Bokuchava N. 8.g.13.6.109.

Bolatashvili Sh. 8.g.13.2.24.

Bolkvadze R. 8.g.13.1.110., 8.g.13.1.113.

Bolkvadze T. 8.g.13.1.197.

Bousquert J. 8.g.13.1.161.

Bozhadze A. 8.g.13.6.75., 8.g.13.6.85.

Bregadze O. 8.g.13.4.2., 8.g.13.4.6.

Bregvadze-Tabagari N. 8.g.13.1.116., 8.g.13.1.154.

Buachidze T. 8.g.13.1.142., 8.g.13.1.181.

Buadze E. 8.g.13.6.58., 8.g.13.6.59., 8.g.13.6.98.

Bukia T. 8.g.13.1.21., 8.g.13.1.39.

Buleishvili M. 8.g.13.3.35.

Bulia I. 8.g.13.1.206.

Burduli L. 8.g.13.1.9.

Burjanadze M. 8.g.13.1.26., 8.g.13.1.27., 8.g.13.1.52., 8.g.13.6.112.

Burkadze G. 8.g.13.1.61., 8.g.13.1.108.

Burkadze N. 8.g.13.6.115., 8.g.13.1.213.

Burkiashvili. N. 8.g.13.1.214.

Butskhrikidze K. 8.g.13.2.44.

Chachava T. 8.g.13.6.87.

Chachia G. 8.g.13.1.109., 8.g.13.1.147., 8.g.13.1.229.

Chachibaia T. 8.g.13.1.206.

Chachua T. 8.g.13.1.50., 8.g.13.1.53., 8.g.13.1.86., 8.g.13.1.194.

Chakhoian O. 8.g.13.1.20.

Chakhunashvili D. 8.g.13.1.41., 8.g.13.1.193., 8.g.13.2.20., 8.g.13.5.5., 8.g.13.5.12.

Chakhunashvili G. 8.g.13.5.19., 8.g.13.1.41., 8.g.13.1.162., 8.g.13.1.163., 8.g.13.1.193., 8.g.13.2.20., 8.g.13.3.26., 8.g.13.5.5., 8.g.13.5.12., 8.g.13.6.70.††

Chakhunashvili K. 8.g.13.1.162., 8.g.13.6.70.

Chakhvadze B. 8.g.13.2.19.

Chakvetadze B. 8.g.13.1.192., 8.g.13.2.15.

Chakvetadze N. 8.g.13.6.17., 8.g.13.6.79., 8.g.13.6.87., 8.g.13.6.127.

Changelia . 8.g.13.1.148.

Chapidze G. 8.g.13.1.132.

Chelepkolu B. 8.g.13.2.23.

Chigogidze Kh. 8.g.13.6.97.

Chikava M. 8.g.13.1.19., 8.g.13.3.2., 8.g.13.6.3.

Chikhladze N. 8.g.13.6.22.

Chikhladze Ts. 8.g.13.1.38., 8.g.13.6.105.

Chikobava G. 8.g.13.1.170, 8.g.13.2.47.

Chikobava I. 8.g.13.1.124., 8.g.13.4.21.

Chikovani A. 8.g.13.6.86.

Chikovani G. 8.g.13.1.208.

Chikovani Ő. 8.g.13.3.20.

Chikvaidze E. 8.g.13.1.40., 8.g.13.3.16.

Chikvaidze I. 8.g.13.3.52

Chikviladze D. 8.g.13.1.51., 8.g.13.1.216.

Chikviladze T. 8.g.13.6.85., 8.g.13.6.94., 8.g.13.6.95.

Chilindrishvili. E. 8.g.13.1.10.

Chilingarishvili T. 8.g.13.1.208.

Chitaia G. 8.g.13.3.23.

Chitaladze M. 8.g.13.6.18.

Chitashvili D. 8.g.13.3.50.

Chitrekashvili I. 8.g.13.3.49.

Chkhaidze G. 8.g.13.2.24.

Chkhaidze I. 8.g.13.6.100., 8.g.13.6.101.

Chkhaidze L. 8.g.13.6.98.

Chkhaidze M. 8.g.13.1.17., 8.g.13.1.81., 8.g.13.1.142., 8.g.13.1.181., 8.g.13.2.17., 8.g.13.3.9., 8.g.13.3.24., 8.g.13.6.107.

Chkhaidze S. 8.g.13.1.92.

Chkhaidze Z. 8.g.13.1.91.

Chkhartishvili M. 8.g.13.6.23., 8.g.13.6.33.

Chkheidze I. 8.g.13.1.189.

Chkhenkeli T. 8.g.13.6.10.

Chkhetia N. 8.g.13.2.18.

Chkhetiani M. 8.g.13.1.49.

Chkhikvishvili I. 8.g.13.1.112., 8.g.13.6.25.

Chkhikvishvili M. 8.g.13.6.23., 8.g.13.6.33.

Chkhikvishvili N. 8.g.13.1.26., 8.g.13.1.27., 8.g.13.1.52.

Chokheli M. 8.g.13.1.219.

Cholokashvili N. 8.g.13.1.2., 8.g.13.1.149.

Chomakhashvili Z. 8.g.13.1.103., 8.g.13.1.110., 8.g.13.1.113.

Chubinidze M. 8.g.13.2.47.

Ciftci H. 8.g.13.2.23.

Dadasheva A. 8.g.13.1.59., 8.g.13.1.67., 8.g.13.1.69.

Dadasheva N. 8.g.13.1.57.

Dalakishvili S. 8.g.13.6.48., 8.g.13.6.103.

Danelia G. 8.g.13.4.8, 8.g.13.4.15., 8.g.13.4.25., 8.g.13.4.28., 8.g.13.4.29., 8.g.13.4.31., 8.g.13.4.32., 8.g.13.4.33., 8.g.13.6.26., 8.g.13.6.30.

Danelia T. 8.g.13.1.93., 8.g.13.2.50.

Danielov M. 8.g.13.6.65.

Daraselia T. 8.g.13.1.148.

Darbaidze M. 8.g.13.1.166.

Darchia N. 8.g.13.6.29.

Darsania T. 8.g.13.6.82.

Dashniani M. 8.g.13.1.26., 8.g.13.1.27., 8.g.13.1.52.

Datunashvili E. 8.g.13.3.10.

Datunashvili I. 8.g.13.1.151., 8.g.13.4.20.

Datunashvili R. 8.g.13.3.18.

Davarashvili Kh. 8.g.13.4.14., 8.g.13.4.15., 8.g.13.4.18., 8.g.13.4.22., 8.g.13.4.28., 8.g.13.4.29., 8.g.13.4.33., 8.g.13.4.37.

Davitaia G. 8.g.13.2.7.

Davitaia I. 8.g.13.2.7.

Davitashvili D. 8.g.13.1.36.

Dedabrishvili A. 8.g.13.1.174., 8.g.13.3.47., 8.g.13.4.19.

Dekanoidze D. 8.g.13.1.90.

Demetrashvili Z. 8.g.13.1.170., 8.g.13.2.41., 8.g.13.2.45.

Devdariani M. 8.g.13.1.166.

Devidze G. 8.g.13.2.32., 8.g.13.6.99.

Dgebuadze I. 8.g.13.1.174.

Dgebuadze M. 8.g.13.1.43.

Diasamidze A. 8.g.13.1.223., 8.g.13.6.4.

Diasamidze E. 8.g.13.2.36.

Diasamidze  . 8.g.13.2.35.

Didava G. 8.g.13.1.6., 8.g.13.1.81., 8.g.13.1.142., 8.g.13.1.181.

Didbaridze N. 8.g.13.6.13.

Didbaridze T. 8.g.13.6.13.

Didebulidze N. 8.g.13.6.42.

Didmanidze N. 8.g.13.6.131.

Dolaberidze N. 8.g.13.6.111.

Dolidze A. 8.g.13.6.108.

Dolidze I. 8.g.13.6.114.

Dolidze L. 8.g.13.6.13.

Dolidze N. 8.g.13.1.132.

Domianidze T. 8.g.13.1.87.

Doreuli N. 8.g.13.1.73., 8.g.13.1.114.

Dughashvili N. 8.g.13.6.80.

Dumbadze G. 8.g.13.6.4.

Dundua G. 8.g.13.1.34., 8.g.13.1.86., 8.g.13.1.194.

Dvali G. 8.g.13.6.128.

Dvali M. 8.g.13.1.171., 8.g.13.2.42.

Dvalidze M. 8.g.13.1.140.

Dzagnidze M. 8.g.13.1.2., 8.g.13.1.174., 8.g.13.3.47., 8.g.13.4.19.

Dzamukashvili M. 8.g.13.1.95.

Dzidziguri D. 8.g.13.1.172., 8.g.13.4.3.

Dzidziguri L. 8.g.13.1.172., 8.g.13.4.3.

Dzneladze L. 8.g.13.1.169., 8.g.13.1.180.

Dzneladze Z. 8.g.13.2.5., 8.g.13.2.6.

Dzotsenidze L. 8.g.13.6.50.

Dzotsenidze P. 8.g.13.6.22.

Ebanoidze L. 8.g.13.6.109.

Ebralidze K. 8.g.13.6.112., 8.g.13.6.122.

Egoyan A. 8.g.13.1.219.

Ekaladze E. 8.g.13.1.68.

Eliava G. 8.g.13.1.118., 8.g.13.1.119., 8.g.13.1.120., 8.g.13.1.121., 8.g.13.1.122., 8.g.13.1.123., 8.g.13.1.124., 8.g.13.1.125., 8.g.13.1.126., 8.g.13.1.127 ., 8.g.13.3.19., 8.g.13.4.21., 8.g.13.6.60., 8.g.13.6.61.††††††

Eliger R. 8.g.13.2.47.

Eliozishvili M. 8.g.13.6.29.

Elisabedashvili G. 8.g.13.2.28.

Eloshvili M. 8.g.13.1.60.

Emukhvari M. 8.g.13.1.39.

Emukhvari N. 8.g.13.1.154.

Enukidze M. 8.g.13.4.24.

Eradze M. 8.g.13.6.31.

Eriashvili V. 8.g.13.6.80.

Esaiashvili M. 8.g.13.1.112., 8.g.13.3.17.

Etsadashvili K. 8.g.13.1.3., 8.g.13.1.14.

Fanarjian R. 8.g.13.1.145., 8.g.13.5.14.

Fanarjian S. 8.g.13.2.25., 8.g.13.2.26., 8.g.13.2.49.

Farajeva N. 8.g.13.1.200., 8.g.13.1.204.

Feroyan E. 8.g.13.6.27.

Feyzullayev M. 8.g.13.1.199.

Gabashvili T. 8.g.13.1.206.

Gabelia T. 8.g.13.1.214.

Gabunia D. 8.g.13.3.19., 8.g.13.6.61.

Gabunia L. 8.g.13.1.92., 8.g.13.6.124.

Gabunia U. 8.g.13.1.37., 8.g.13.1.136.

Gachechiladze I. 8.g.13.1.104.

Gachechiladze Kh. 8.g.13.1.51., 8.g.13.1.216.

Gadelia G. 8.g.13.5.16.

Gadimova Z. 8.g.13.1.56.

Gadjiyeva N. 8.g.13.1.30.

Gagnidze R. 8.g.13.6.76.

Gagoshidze G. 8.g.13.3.32.

Gagoshidze M. 8.g.13.6.120., 8.g.13.6.121.

Gaidamashvili T. 8.g.13.1.68.

Gaiger G. 8.g.13.1.71., 8.g.13.1.196.

Gaismar U. 8.g.13.1.33.

Galdava G. 8.g.13.6.24., 8.g.13.6.28.

Gamezardashvili T. 8.g.13.1.128.

Gamkhrelidze A. 8.g.13.6.24., 8.g.13.6.28.

Gamkhrelidze I. 8.g.13.1.74., 8.g.13.1.198.

Gamtsemlidze P. 8.g.13.1.217.

Ganiyev M. 8.g.13.1.11., 8.g.13.1.190.

Ganiyeva G. 8.g.13.1.11., 8.g.13.1.190.

Gaprindashvili E. 8.g.13.3.31.

Gatenadze Ts. 8.g.13.1.20.

Gedevanishvili G. 8.g.13.1.32.

Gedevanishvili M. 8.g.13.1.130.

Gegenava M. 8.g.13.1.8., 8.g.13.1.65., 8.g.13.1.191.

Gegenava T. 8.g.13.1.8., 8.g.13.1.153., 8.g.13.1.65., 8.g.13.1.191.

Gegeshidze N. 8.g.13.1.211.

Gegeshidze T. 8.g.13.1.1., 8.g.13.1.4., 8.g.13.1.81.,8.g.13.1.142., 8.g.13.1.181.

Gegia G. 8.g.13.1.139.

Geladze N. 8.g.13.4.5.

Gelashvili I. 8.g.13.2.4., 8.g.13.2.9., 8.g.13.2.44.

Gelashvili K. 8.g.13.5.25.

Gelashvili N. 8.g.13.1.95., 8.g.13.6.117., 8.g.13.6.119.

Geldiashvili M. 8.g.13.1.91., 8.g.13.1.147.

Gelovani D. 8.g.13.1.13., 8.g.13.1.207., 8.g.13.6.6., 8.g.13.6.9.

Gelovani T. 8.g.13.5.20., 8.g.13.5.25., 8.g.13.6.81.

Gersamia M. 8.g.13.6.112.

Gerzmava O. 8.g.13.6.5.

Geydarova K. 8.g.13.3.44.

Ghagholishvili M. 8.g.13.6.52.

Ghibradze O. 8.g.13.1.63.

Ghirdaladze A. 8.g.13.2.28.

Ghlonti K. 8.g.13.1.101.

Ghlonti T. 8.g.13.1.101.

Ghonghadze M. 8.g.13.1.89., 8.g.13.6.110.

Ghonghadze T. 8.g.13.3.29., 8.g.13.3.30., 8.g.13.3.33.

Ghughunishvili M. 8.g.13.6.48., 8.g.13.6.103.

Ghurtskaia G. 8.g.13.1.35., 8.g.13.1.80.

Ghutchashvili M. 8.g.13.3.41.

Ghvaladze M. 8.g.13.1.81.

Ghvamichava R. 8.g.13.6.2.

Ghvamichava T. 8.g.13.1.104.

Ghvineria I. 8.g.13.6.12., 8.g.13.6.17., 8.g.13.6.87., 8.g.13.6.92.

Ghviniashvili Ts. 8.g.13.6.76.

Gigauri  . 8.g.13.1.148.

Gigineishvili D. 8.g.13.1.144., 8.g.13.5.18

Gigineishvili Ts. 8.g.13.6.12., 8.g.13.6.72.

Giorgadze E. 8.g.13.1.58.

Giorgadze I. 8.g.13.1.149.

Giorgadze M. 8.g.13.1.149., 8.g.13.1.150.

Giorgadze S. 8.g.13.1.75., 8.g.13.6.77.

Giorgadze T. 8.g.13.1.75.

Giorgobiani G. 8.g.13.2.24., 8.g.13.2.44.

Giorgobiani I. 8.g.13.1.74., 8.g.13.1.198., 8.g.13.6.47.

Giorgobiani M. 8.g.13.5.25., 8.g.13.6.79., 8.g.13.6.104., 8.g.13.6.127.

Giorgobiani M. 8.g.13.1.160.

Giorgobiani T. 8.g.13.6.106.

Gobechia L. 8.g.13.1.166.

Goderdzishvili N. 8.g.13.3.18.

Gogaladze M. 8.g.13.6.113.

Gogatishvili T. 8.g.13.3.29.

Gogberashvili K. 8.g.13.6.121.

Gogebashvili N. 8.g.13.1.151., 8.g.13.3.16., 8.g.13.3.52.

Gogia N. 8.g.13.1.112., 8.g.13.3.17., 8.g.13.6.25.

Gogiashvili L. 8.g.13.1.43., 8.g.13.3.10.

Gogiberidze G. 8.g.13.2.34.

Gogichadze G. 8.g.13.6.13.

Gogilashvili T. 8.g.13.3.41.

Goginashvili Q. 8.g.13.6.55.

Gogishvili Kh. 8.g.13.4.1., 8.g.13.4.4., 8.g.13.4.5.

Gogitidze N. 8.g.13.1.130.

Gogitidze Ts. 8.g.13.6.35.

Gogorishvili O. 8.g.13.6.53.

Gongadze M. 8.g.13.1.112., 8.g.13.3.17.

Gongadze N. 8.g.13.3.14., 8.g.13.6.7., 8.g.13.6.14., 8.g.13.6.41., 8.g.13.6.78., 8.g.13.6.123., 8.g.13.6.124.

Gophodze L. 8.g.13.1.170., 8.g.13.2.43., 8.g.13.2.45., 8.g.13.2.47.

Gordadze N. 8.g.13.1.136.

Gorgaslidze G. 8.g.13.6.14.

Gorgaslidze N. 8.g.13.6.7., 8.g.13.6.14., 8.g.13.6.78., 8.g.13.6.123.

Gorgoshidze B. 8.g.13.1.47., 8.g.13.1.54., 8.g.13.1.55.

Gotsiridze T. 8.g.13.2.52.

Gotua T. 8.g.13.1.17., 8.g.13.3.22., 8.g.13.3.24., 8.g.13.3.39.

Grabsky A. 8.g.13.2.25., 8.g.13.2.26.

Grdzelishvili M. 8.g.13.6.79., 8.g.13.6.127.

Grigolashvili M. 8.g.13.3.18.

Grigolia G. 8.g.13.2.24.

Grigolia N. 8.g.13.2.24.

Grigoryan K. 8.g.13.4.9.

Gudadze M. 8.g.13.1.61., 8.g.13.1.108.

Gugeshashvili D. 8.g.13.1.121., 8.g.13.1.123., 8.g.13.1.126., 8.g.13.1.127.

Gugeshashvili K. 8.g.13.6.61.

Gugushvili N. 8.g.13.1.225.

Gugutsidze A. 8.g.13.2.34.

Gugutsidze D. 8.g.13.2.34., 8.g.13.5.18.

Gujabidze N. 8.g.13.1.75., 8.g.13.6.77.

Guliyev N. 8.g.13.3.43.

Guliyeva A. 8.g.13.1.69.

Gumbaridze N. 8.g.13.1.38.

Gurgenidze M. 8.g.13.1.63.

Gurgenidze T. 8.g.13.5.16.

Gurgenishvili M. 8.g.13.3.49.

Gvajaia M. 8.g.13.1.31.

Gvakharia V. 8.g.13.6.117., 8.g.13.6.118., 8.g.13.6.119.

Gvaladze M. 8.g.13.1.142., 8.g.13.1.181.

Gvasalia G. 8.g.13.1.93., 8.g.13.2.5., 8.g.13.2.6.

Gvenetadze G. 8.g.13.2.50.

Gvenetadze Z. 8.g.13.2.50.

Gvetadze P. 8.g.13.2.48.

Gvidani S. 8.g.13.6.42.

Gvilia I. 8.g.13.6.29.

Gvimradze Kh. 8.g.13.6.120.

Haroutunian L. 8.g.13.1.82.

Harutyunyan A. 8.g.13.1.76.

Hedlund P. 8.g.13.1.33.

Hovhanissyan R. 8.g.13.2.25.

Hovhannisyan S. 8.g.13.2.1.

Humbatova A. 8.g.13.1.201.

Huseynova G. 8.g.13.1.62.

Iakobadze B. 8.g.13.1.98., 8.g.13.1.99.

Iakobadze T. 8.g.13.1.225.

Iashvili G. 8.g.13.6.23., 8.g.13.6.33.

Ibrahimov T. 8.g.13.2.30.

Ibrahimov Z. 8.g.13.1.59.

Imnadze N. 8.g.13.6.12.

Imnadze P. 8.g.13.1.207., 8.g.13.1.219., 8.g.13.6.9.

Imnaidze E. 8.g.13.6.72.

Inasaridze T. 8.g.13.6.62.

Intskirveli N. 8.g.13.3.48., 8.g.13.3.52.

Iobadze M. 8.g.13.3.17.

Ioramashvili H. 8.g.13.6.94., 8.g.13.6.95.

Iordanishvili G. 8.g.13.1.111., 8.g.13.5.10., 8.g.13.6.129.

Ioseliani D. 8.g.13.6.122.

Ioseliani R. 8.g.13.3.41.

Isakadze A. 8.g.13.1.118., 8.g.13.1.119., 8.g.13.1.122., 8.g.13.1.209., 8.g.13.1.213., 8.g.13.6.60., 8.g.13.6.83., 8.g.13.6.115.

Ismailova A. 8.g.13.6.40.

Ismailova M. 8.g.13.3.45.

Israfilova S. 8.g.13.5.24.

Ivanishvili R. 8.g.13.4.11., 8.g.13.4.12.

Ivanishvili T. 8.g.13.1.177., 8.g.13.2.2., 8.g.13.2.40.

Iverieli M. 8.g.13.4.4., 8.g.13.4.5.

Jabishvili N. 8.g.13.1.220.

Jafarov Ch. 8.g.13.5.24.

Jagatspanian N. 8.g.13.1.82.

Jaiani S. 8.g.13.1.41., 8.g.13.1.193., 8.g.13.2.20., 8.g.13.5.5., 8.g.13.5.12., 8.g.13.6.99.

Jakobia N. 8.g.13.1.208.

Jalabadze K. 8.g.13.1.3., 8.g.13.1.14.

Jalalishvili G. 8.g.13.2.35.

Janashia N. 8.g.13.1.94.

Janashia T. 8.g.13.1.32.

Janberidze E. 8.g.13.1.104.

Janelidze L. 8.g.13.1.155.

Janelidze M. 8.g.13.1.146., 8.g.13.3.12., 8.g.13.5.8.

Jangavadze M. 8.g.13.1.91.

Janiashvili M. 8.g.13.1.131.

Janigashvili G. 8.g.13.1.28.

Japaridze L. 8.g.13.1.214.

Japaridze Sh. 8.g.13.1.184., 8.g.13.1.185., 8.g.13.2.16.

Jashi M. 8.g.13.1.102., 8.g.13.2.16., 8.g.13.6.61.

Jashi R. 8.g.13.1.164., 8.g.13.3.28.

Javakhadze R. 8.g.13.6.17., 8.g.13.6.87., 8.g.13.6.97.

Javakhishvili N. 8.g.13.1.105.

Javashvili G. 8.g.13.6.38.

Javashvili I. 8.g.13.1.220.

Jeiranashvili N. 8.g.13.1.58.

Jibladze K. 8.g.13.1.227.

Jibladze M. 8.g.13.2.32.

Jinikashvili I. 8.g.13.6.107.

Jinjolia N. 8.g.13.1.34., 8.g.13.1.86.

Jintcharadze D. 8.g.13.2.29., 8.g.13.2.38., 8.g.13.5.9.

Jiqia G. 8.g.13.1.111., 8.g.13.5.10.

Jobava N. 8.g.13.1.162., 8.g.13.5.19., 8.g.13.6.70.

Jojua M. 8.g.13.1.111.

Jojua N. 8.g.13.1.68.

Jojua R. 8.g.13.6.48., 8.g.13.6.103.

Jokhadze M. 8.g.13.6.20., 8.g.13.6.76.

Jokhtaberidze T. 8.g.13.3.3.

Jorbenadze M. 8.g.13.6.22.

Jorbenadze T. 8.g.13.1.109., 8.g.13.1.229., 8.g.13.1.147., 8.g.13.2.28.

Jorjikia M. 8.g.13.6.94., 8.g.13.6.95.

Kajaya L. 8.g.13.6.50.

Kakabadze M. 8.g.13.1.136., 8.g.13.6.42.

Kakauridze N. 8.g.13.1.37.

Kakiashvili L. 8.g.13.6.23.

Kalabegashvili N. 8.g.13.6.122.

Kalandadze M. 8.g.13.4.11., 8.g.13.4.12.

Kalandia I. 8.g.13.6.70.

Kaloiani V. 8.g.13.1.176.

Kanchaveli T. 8.g.13.2.38., 8.g.13.5.9.

Kandelaki E. 8.g.13.1.188., 8.g.13.3.5., 8.g.13.3.6., 8.g.13.6.10., 8.g.13.6.19.

Kanjaradze D. 8.g.13.3.9.

Kapanadze G. 8.g.13.1.92.

Kapanadze K. 8.g.13.1.158.

Kapanadze L. 8.g.13.4.8., 8.g.13.6.21., 8.g.13.6.30.

Kapanadze N. 8.g.13.1.228.

Kapanadze S. 8.g.13.1.132.

Kapanadze Ts. 8.g.13.1.73., 8.g.13.1.114.

Kapetivadze V. 8.g.13.1.211.

Karalashvili I. 8.g.13.1.220.

Karalyan Z. 8.g.13.1.82.

Karseladze R. 8.g.13.3.36.

Kartsivadze E. 8.g.13.1.133.

Kartvelishvili E. 8.g.13.1.79.

Kashibadze K. 8.g.13.2.19., 8.g.13.2.36.

Kasumov Ch. 8.g.13.1.56.

Katamadze Kh. 8.g.13.1.225.

Katamadze N. 8.g.13.1.156., 8.g.13.1.173., 8.g.13.1.212., 8.g.13.6.10.

Katchkatchishvili I. 8.g.13.4.16.

Katsarava L. 8.g.13.2.37.

Katsarava V. 8.g.13.2.37.

Katsitadze A. 8.g.13.1.70., 8.g.13.1.183.

Katsitadze G. 8.g.13.6.87., 8.g.13.6.130.

Katsitadze Z. 8.g.13.1.106.

Kav≠sadze E. 8.g.13.1.74., 8.g.13.1.198.

Kavtaradze G. 8.g.13.1.8., 8.g.13.1.65., 8.g.13.1.191.

Kavtaradze N. 8.g.13.6.108.

Kavtaradze S. 8.g.13.5.6.

Kavtaradze T. 8.g.13.2.52.

Kavtiashvili K. 8.g.13.1.104.

Kazaishvili D. 8.g.13.1.64.

Kebadze N. 8.g.13.1.37.

Kedia G. 8.g.13.1.33.

Kekelidze I. 8.g.13.1.102., 8.g.13.1.184.,8.g.13.1.185., 8.g.13.2.16.

Kekenadze M. 8.g.13.1.222., 8.g.13.1.224.

Kemoklidze S. 8.g.13.1.157., 8.g.13.1.180., 8.g.13.2.41., 8.g.13.2.43., 8.g.13.2.45., 8.g.13.2.46.

Kenchadze R. 8.g.13.4.5.

Kenchadze V. 8.g.13.6.102.

Kerdzevadze T. 8.g.13.1.139.

Kerimova E. 8.g.13.1.23.

Khabeishvili I. 8.g.13.1.92.

Khaburzania M. 8.g.13.1.64.

Khachapuridze N. 8.g.13.3.12., 8.g.13.6.91., 8.g.13.6.126.

Khachatryan G. 8.g.13.1.24., 8.g.13.1.25.

Khachidze M. 8.g.13.6.107.

Khajrishvili M. 8.g.13.6.84., 8.g.13.6.126.

Khakhnelidze R. 8.g.13.1.225.

Khaltaev N. 8.g.13.1.161.

Khananashvili M. 8.g.13.1.87.

Kharabadze M. 8.g.13.3.11.

Kharaishvili Ts. 8.g.13.1.137.

Kharatishvili S. 8.g.13.6.130.

Khardzeishvili O. 8.g.13.1.61.

Khatiashvili I. 8.g.13.1.146.

Khatiashvili N. 8.g.13.6.92.

Khavlashvili N. 8.g.13.1.188., 8.g.13.3.5., 8.g.13.3.6., 8.g.13.6.10., 8.g.13.6.19.

Khechinashvili S. 8.g.13.1.130.

Khechinashvili T. 8.g.13.1.102., 8.g.13.1.185., 8.g.13.2.16.

Kheladze M. 8.g.13.2.34.

Kheladze Z. 8.g.13.1.41., 8.g.13.1.45., 8.g.13.1.133., 8.g.13.1.135., 8.g.13.1.137., 8.g.13.1.140., 8.g.13.1.193., 8.g.13.2.20., 8.g.13.5.5., 8.g.13.5.12., 8.g.13.6.66., 8.g.13.6.67., 8.g.13.6.99.†††

Kheladze Zv. 8.g.13.1.41., 8.g.13.1.45., 8.g.13.1.133., 8.g.13.1.135., 8.g.13.1.137., 8.g.13.1.139., 8.g.13.1.141., 8.g.13.1.193., 8.g.13.2.20., 8.g.13.5.5., 8.g.13.5.12., 8.g.13.6.66., 8.g.13.6.67., 8.g.13.6.99.

Kherkheulidze M. 8.g.13.1.188., 8.g.13.3.3., 8.g.13.3.5., 8.g.13.3.6., 8.g.13.6.10., 8.g.13.6.19.

Khetchinashvili T. 8.g.13.2.16.

Khetsuriani K. 8.g.13.2.48., 8.g.13.6.18.

Khetsuriani R.8.g.13.1.6., 8.g.13.1.7., 8.g.13.1.18., 8.g.13.1.97., 8.g.13.2.11., 8.g.13.6.36.

Khetsuriani Sh. 8.g.13.6.18

Khintibidze I. 8.g.13.1.154., 8.g.13.6.61.

Khiphiani E. 8.g.13.2.11.

Khipshidze N. 8.g.13.1.128., 8.g.13.1.153., 8.g.13.2.14., 8.g.13.5.1., 8.g.13.6.63.

Khizanishvili N. 8.g.13.1.49., 8.g.13.1.53.

Khochava M. 8.g.13.3.3.

Khodeli N. 8.g.13.1.91.

Khokhashvili P. 8.g.13.1.130.

Khomeriki L. 8.g.13.6.117.

Khomeriki Ts. 8.g.13.1.7.

Khorbaladze M. 8.g.13.3.42., 8.g.13.6.81.

Khotenashvili N. 8.g.13.2.3., 8.g.13.2.10., 8.g.13.2.53., 8.g.13.3.49.

Khubutia J. 8.g.13.5.10.

Khukhunaishvili R. 8.g.13.1.223., 8.g.13.6.4.

Khukhunia Ts. 8.g.13.6.117.

Khunashvili N. 8.g.13.6.49., 8.g.13.6.96., 8.g.13.6.116.

Khundadze I. 8.g.13.6.18.

Khurashvili B. 8.g.13.6.93.

Khureli I. 8.g.13.1.108., 8.g.13.1.136.

Khutsishvili L. 8.g.13.2.52.

Khvitia N. 8.g.13.1.205., 8.g.13.4.15., 8.g.13.4.25., 8.g.13.4.28., 8.g.13.4.29., 8.g.13.4.31., 8.g.13.4.32., 8.g.13.4.33.

Kikacheishvili E. 8.g.13.1.2., 8.g.13.1.174., 8.g.13.3.47., 8.g.13.4.19.

Kikalishvili B. 8.g.13.6.26., 8.g.13.6.30., 8.g.13.6.47.

Kiknadze G. 8.g.13.6.38.

Kiknadze Q. 8.g.13.6.87.

Kiknavelidze N. 8.g.13.6.1.

Kikolashvili M. 8.g.13.1.84., 8.g.13.1.175.

Kikvidze M. 8.g.13.1.157.

Kiladze M. 8.g.13.1.197., 8.g.13.2.18., 8.g.13.3.16.

Kiladze N. 8.g.13.1.107., 8.g.13.3.42., 8.g.13.5.3., 8.g.13.5.20., 8.g.13.5.22., 8.g.13.5.25., 8.g.13.6.43.

Kintraia N. 8.g.13.2.29., 8.g.13.5.9.

Kintsurashvili N. 8.g.13.3.39.

Kirikashvili L. 8.g.13.1.90.

Kirvalidze I. 8.g.13.1.97.

Kistauri A. 8.g.13.2.32., 8.g.13.6.99.

Kitovani D. 8.g.13.4.35., 8.g.13.6.82., 8.g.13.6.84.

Klarjeishvili N. 8.g.13.1.220.

Kldiashvili I. 8.g.13.4.23.

Kldiashvili M. 8.g.13.6.64.

Kobaladze N. 8.g.13.1.210.

Kobelashvili D. 8.g.13.6.23.,8.g.13.6.33.

Kobeshavidze D. 8.g.13.1.125., 8.g.13.3.19., 8.g.13.3.43., 8.g.13.3.44.

Kochoradze T. 8.g.13.5.3., 8.g.13.6.81.

Kodua T. 8.g.13.1.141., 8.g.13.6.32.

Kokaia L. 8.g.13.6.27.

Kopadze G. 8.g.13.2.44.

Kordzaia D. 8.g.13.1.91.

Kordzaia M. 8.g.13.1.228.

Koreli A. 8.g.13.1.49.

Koridze A. 8.g.13.2.29., 8.g.13.2.38.

Koridze M. 8.g.13.1.223., 8.g.13.6.4.

Koridze Sh. 8.g.13.2.29., 8.g.13.2.38.

Korinteli E. 8.g.13.3.50

Korinteli I. 8.g.13.6.8.

Korinteli I.A. 8.g.13.3.34.

Korinteli I.G. 8.g.13.3.34.

Korinteli M. 8.g.13.6.8.

Korkelia G. 8.g.13.2.40.

Korkia I. 8.g.13.1.96.

Korsantia B. 8.g.13.1.101., 8.g.13.6.50.

Kotaria N. 8.g.13.1.197.

Kotchlamazashvili B. 8.g.13.1.81.

Kotchlamazashvili . 8.g.13.3.20.

Kourdadze E. 8.g.13.6.106.

Kuchukhidze J. 8.g.13.1.179., 8.g.13.6.16., 8.g.13.6.20., 8.g.13.6.75.

Kuczyk M. 8.g.13.1.33.

Kugoti I. 8.g.13.5.20., 8.g.13.5.21., 8.g.13.5.22., 8.g.13.5.25., 8.g.13.6.43., 8.g.13.6.45.

Kunchulia L. 8.g.13.6.85., 8.g.13.6.95.

Kunchulia M. 8.g.13.1.197.

Kupradze S. 8.g.13.6.50.

Kuridze M. 8.g.13.6.54.

Kurtanidze T. 8.g.13.6.38.

Kurtsikidze T. 8.g.13.1.140.

Kutsia E. 8.g.13.3.30.

Kutter E. 8.g.13.1.93.

Kutubidze R. 8.g.13.2.7.

Kutubidze S. 8.g.13.6.130.

Kutubidze T. 8.g.13.1.163.

Kvartskhava G. 8.g.13.6.107.

Kvartskhava M. 8.g.13.6.91., 8.g.13.6.126.

Kvatadze M. 8.g.13.6.86.

Kvatchadze I. 8.g.13.1.7., 8.g.13.3.7., 8.g.13.3.14.

Kvatchadze T. 8.g.13.1.96.

Kverenchkhiladze G. 8.g.13.6.74., 8.g.13.6.93., 8.g.13.6.125.

Kverenchkhiladze R. 8.g.13.3.13., 8.g.13.6.15., 8.g.13.6.86., 8.g.13.6.96., 8.g.13.6.97., 8.g.13.6.116.

Kvernadze N. 8.g.13.1.92.

Kvernadze T. 8.g.13.1.214.

Kvetan V. 8.g.13.6.68.

Kvezereli-Kopadze A. 8.g.13.3.27., 8.g.13.3.40.

Kvezereli-Kopadze M. 8.g.13.3.27., 8.g.13.3.38., 8.g.13.3.40.

Kvinikadze I. 8.g.13.1.208.

Kvinikadze N. 8.g.13.1.208.

Kvirkvelia A. 8.g.13.1.9., 8.g.13.1.194.

Kvirkvelia N. 8.g.13.3.23.

Kvirtia T. 8.g.13.6.5.

Kvizhinadze N. 8.g.13.6.1.

Labakhua T. 8.g.13.1.32.

Laitadze N. 8.g.13.5.13.

Lalayan B. 8.g.13.4.9.

Lasareishvili Kh. 8.g.13.6.64.

Lashkarashvili M. 8.g.13.1.66.

Lashkhauri M. 8.g.13.6.79., 8.g.13.6.127.

Lashkhi K. 8.g.13.1.141., 8.g.13.6.32.

Latsabidze I. 8.g.13.1.100., 8.g.13.1.176.

Latsabidze N. 8.g.13.1.132.

Lazrishvili I. 8.g.13.1.7., 8.g.13.1.18.

Lebanidze B. 8.g.13.6.118.

Leiashvili S. 8.g.13.5.17.

Lekiashvili M. 8.g.13.3.29.

Lekishvili G. 8.g.13.1.38., 8.g.13.6.105.

Lekishvili M. 8.g.13.1.162.

Leonidze O. 8.g.13.1.78.

Lezhava J. 8.g.13.1.159.

Lezhava M. 8.g.13.6.128.

Lezhava T. 8.g.13.1.113.

Liluashvili K. 8.g.13.1.178.

Lobzhanidze L. 8.g.13.1.135.

Lobzhanidze N. 8.g.13.1.146., 8.g.13.1.205., 8.g.13.4.31., 8.g.13.4.32., 8.g.13.6.106

Lobzhanidze T. 8.g.13.1.187., 8.g.13.1.205., 8.g.13.4.31., 8.g.13.4.32.

Lomidze G. 8.g.13.1.218.

Lomidze L. 8.g.13.1.184., 8.g.13.2.16.

Lomidze M. 8.g.13.1.208.

Lomidze N. 8.g.13.1.176., 8.g.13.1.218., 8.g.13.2.4., 8.g.13.2.8., 8.g.13.2.9., 8.g.13.2.10., 8.g.13.2.44., 8.g.13.2.53.

Lomsadze G. 8.g.13.1.115., 8.g.13.2.39., 8.g.13.6.36.

Lomtadze I. 8.g.13.6.113.

Lomtadze L. 8.g.13.4.35., 8.g.13.6.82., 8.g.13.6.84.

Lomtadze M. 8.g.13.2.17.

Lomtatidze N. 8.g.13.6.12.

Loppel G. 8.g.13.1.85.

Lortkipanidze N. 8.g.13.6.29.

Lunkenheimer P. 8.g.13.5.11.

Machitadze N. 8.g.13.6.117.

Machkhoshvili R. 8.g.13.6.131.

Maes E. 8.g.13.1.60.

Maghalashvili D. 8.g.13.2.10., 8.g.13.2.13., 8.g.13.2.53.

Maghlakelidze G. 8.g.13.1.26., 8.g.13.1.27.

Maghlakelidze K. 8.g.13.1.208.

Maghlakelidze M. 8.g.13.6.101.

Maghlakelidze N. 8.g.13.6.100.

Maghlakelidze T. 8.g.13.6.100., 8.g.13.6.101.

Mahmudova S. 8.g.13.1.48.

Maisashvili M. 8.g.13.1.179.

Maisuradze E. 8.g.13.6.125.

Maisuradze G. 8.g.13.6.119.

Maisuradze K. 8.g.13.1.21.

Maisuradze L. 8.g.13.6.29.

Makaridze T. 8.g.13.1.77.

Makashvili L. 8.g.13.3.43., 8.g.13.3.44., 8.g.13.3.45.

Makhaldiani L. 8.g.13.3.31.

Makharadze T. 8.g.13.6.7., 8.g.13.6.123.

Makhatadze L. 8.g.13.6.78.

Malakmadze N. 8.g.13.1.60.

Malatsidze V. 8.g.13.6.50.

Malazonia I. 8.g.13.1.208.

Mamaladze M. 8.g.13.2.31., 8.g.13.4.13., 8.g.13.5.4.

Mamaladze T. 8.g.13.1.12.

Mamamtavrishvili N. 8.g.13.1.9., 8.g.13.1.95.

Mamardashvili N. 8.g.13.6.54.

Mamatsashvili I. 8.g.13.1.154.

Mamedov M. 8.g.13.1.59., 8.g.13.1.67., 8.g.13.1.69.

Mamedov R. 8.g.13.5.24.

Mamuchishvili I. 8.g.13.3.1.

Manijashvili Z. 8.g.13.1.176.

Manjavidze I. 8.g.13.6.69.

Manjavidze N. 8.g.13.3.1., 8.g.13.3.33., 8.g.13.6.120., 8.g.13.6.121.

Mansurova L. 8.g.13.6.44.

Manukyan M. 8.g.13.2.21., 8.g.13.2.22., 8.g.13.2.25.

Mardaleishvili K. 8.g.13.1.77.

Margalitashvili D. 8.g.13.6.132., 8.g.13.6.52.

Margvelashvili V. 8.g.13.3.11., 8.g.13.4.10., 8.g.13.4.11., 8.g.13.4.12.

Marshania N. 8.g.13.1.137.

Marshania Z. 8.g.13.1.177.

Masimov J. 8.g.13.1.201.

Matcharashvili T. 8.g.13.1.131.

Matchavariani M. 8.g.13.4.24.

Matchavariani P. 8.g.13.1.9.

Matchavariani T. 8.g.13.1.104.

Matiashvili K. 8.g.13.3.33.

Matitaishvili T. 8.g.13.1.87.

Mchedlidze K. 8.g.13.6.16, 8.g.13.6.35., 8.g.13.6.75.

Mchedlishvili I. 8.g.13.1.13., 8.g.13.1.207., 8.g.13.6.6., 8.g.13.6.9.

Mchedlishvili T. 8.g.13.1.13., 8.g.13.1.207., 8.g.13.6.6., 8.g.13.6.9.

Mchedluri T. 8.g.13.6.51., 8.g.13.6.52., 8.g.13.6.129., 8.g.13.6.132.

Mdivani M. 8.g.13.3.11.†††††

Mebonia N. 8.g.13.1.60., 8.g.13.6.17., 8.g.13.6.87.

Megreladze A. 8.g.13.1.170., 8.g.13.2.41., 8.g.13.2.43., 8.g.13.2.45.

Megrelishvili T. 8.g.13.1.10., 8.g.13.1.66.

Mekhralieva S. 8.g.13.6.46.

Mekhtiyev U. 8.g.13.1.201.

Meladze T. 8.g.13.1.112.

Melia A. 8.g.13.1.14.

Melikadze E. 8.g.13.1.96., 8.g.13.6.42.

Menagharishvili N. 8.g.13.3.18., 8.g.13.6.128.

Meparidze M. 8.g.13.1.141., 8.g.13.6.32.

Merabishvili G. 8.g.13.2.3., 8.g.13.2.10.

Merkviladze N. 8.g.13.1.68.

Mermanishvili T. 8.g.13.1.109., 8.g.13.1.147., 8.g.13.1.229.

Meshveliani N. 8.g.13.1.132.

Meskheli M. 8.g.13.1.88., 8.g.13.1.89., 8.g.13.1.178., 8.g.13.1.215., 8.g.13.6.35., 8.g.13.6.39.

Mesropyan I. 8.g.13.3.17.

Mestiashvili I. 8.g.13.1.72.

Metreveli D. 8.g.13.1.51., 8.g.13.1.216.

Metreveli I. 8.g.13.2.17.

Metreveli K. 8.g.13.4.2., 8.g.13.4.6.

Metreveli M. 8.g.13.6.51.

Metreveli O. 8.g.13.6.58.

Metskhvarishvili G. 8.g.13.3.34.

Mgeladze E. 8.g.13.2.17.

Mgeladze G. 8.g.13.1.219.

Mgeliashvili T. 8.g.13.2.33.

Mghebrishvili S. 8.g.13.1.221., 8.g.13.4.20., 8.g.13.4.24., 8.g.13.4.36.

Michitashvili T. 8.g.13.2.48.

Mikadze I. 8.g.13.6.108.

Mikeladze M. 8.g.13.1.51., 8.g.13.1.216.

Mikeladze N. 8.g.13.1.98., 8.g.13.1.99.

Mindiashvili N. 8.g.13.5.7., 8.g.13.5.10., 8.g.13.6.129.

Mirdzveli N. 8.g.13.6.111.

Mirtskhulava M. 8.g.13.1.217., 8.g.13.1.219., 8.g.13.6.17., 8.g.13.6.79., 8.g.13.6.87., 8.g.13.6.127.

Mirtskhulava N. 8.g.13.1.217.

Mirvelashvili E. 8.g.13.1.2., 8.g.13.1.174., 8.g.13.3.32., 8.g.13.3.47. , 8.g.13.4.19.

Mirzayeva A. 8.g.13.1.11., 8.g.13.1.190.

Mirzazade V. 8.g.13.1.23.

Mitagvaria N. 8.g.13.1.7., 8.g.13.1.18.,8.g.13.1.166., 8.g.13.3.7.

Mitaishvili E. 8.g.13.1.172.

Mizandari M. 8.g.13.2.12., 8.g.13.2.13., 8.g.13.5.16.

Mkervalishvili J. 8.g.13.6.50.

Modebadze I. 8.g.13.1.90., 8.g.13.1.172., 8.g.13.4.3.

Mohammed Rashid Haroon 8.g.13.1.14.

Morchadze L. 8.g.13.4.10.

Moseshvili T. 8.g.13.4.23.

Mosidze B. 8.g.13.2.28.

Mosidze G. 8.g.13.1.172.

Mosidze T. 8.g.13.5.6.

Mskhiladze L. 8.g.13.1.179., 8.g.13.6.16.

Mtvaradze A. 8.g.13.2.12., 8.g.13.2.13.

Mtvarelidze Z. 8.g.13.3.27., 8.g.13.3.40.

Mukhadze I. 8.g.13.2.29., 8.g.13.2.38., 8.g.13.5.9.

Mukhtarova S. 8.g.13.3.8.

Mulkijanyan  . 8.g.13.2.27.

Mumladze K. 8.g.13.6.66.

Muradyan A. 8.g.13.2.25., 8.g.13.2.26.

Murtazashvili T. 8.g.13.6.20.

Museliani T. 8.g.13.1.111., 8.g.13.5.10.

Museridze D. 8.g.13.1.36.

Museridze N. 8.g.13.1.12.

Muslimov G. 8.g.13.1.196., 8.g.13.2.30.

Mzareulishvili N. 8.g.13.1.6., 8.g.13.2.11.

Mzhavanadze R. 8.g.13.1.120., 8.g.13.3.18.

Mzhavia N. 8.g.13.6.73.

Nadaraia K. 8.g.13.1.153.

Nadiradze E. 8.g.13.2.18.

Nadirashvili I. 8.g.13.2.48.

Nadirashvili M. 8.g.13.6.56., 8.g.13.6.105.

Nagervadze M. 8.g.13.1.223., 8.g.13.1.226., 8.g.13.6.4.

Nakashidze D. 8.g.13.2.19.

Nakashidze I. 8.g.13.1.226.

Nakashidze M. 8.g.13.1.20.

Nakashidze N. 8.g.13.1.9.

Nakudashvili Z. 8.g.13.4.20., 8.g.13.4.24.

Nakudashvili. N. 8.g.13.1.102.

Naneishvili G. 8.g.13.6.102.

Naneishvili T. 8.g.13.1.52.

Nanijanyan L. 8.g.13.1.24., 8.g.13.1.25.

Nanobashvili Z. 8.g.13.1.53.

Napetvaridze R. 8.g.13.1.154.

Natsvlishvili M. 8.g.13.1.208.

Nebieridze L. 8.g.13.3.3.

Nebieridze M. 8.g.13.1.34., 8.g.13.1.50., 8.g.13.1.86., 8.g.13.1.166., 8.g.13.1.194.

Nemsadze G. 8.g.13.1.176., 8.g.13.2.12., 8.g.13.2.13., 8.g.13.2.9., 8.g.13.5.1., 8.g.13.5.2.††

Nemsadze K. 8.g.13.3.6.

Nemsitsveridze N. 8.g.13.1.209., 8.g.13.6.80.

Niederer P. 8.g.13.5.11.

Nielsen P. 8.g.13.5.11.

Nikolaishvili M. 8.g.13.1.111., 8.g.13.5.7., 8.g.13.5.10., 8.g.13.6.47., 8.g.13.6.51., 8.g.13.6.52., 8.g.13.6.129., 8.g.13.6.132.

Ninoshvili L. 8.g.13.1.117., 8.g.13.1.167.

Nizharadze G. 8.g.13.3.9.

Nizharadze I. 8.g.13.3.20.

Nizharadze M. 8.g.13.6.111.

Nizharadze N. 8.g.13.2.31., 8.g.13.6.7., 8.g.13.6.14., 8.g.13.6.78., 8.g.13.6.123.

Noniashvili M. 8.g.13.1.213., 8.g.13.6.83.

Novikova J. 8.g.13.2.27.

Nozadze I. 8.g.13.1.35., 8.g.13.1.80.

Nozadze N. 8.g.13.1.58.

Okribelashvili N. 8.g.13.6.102.

Okujava M. 8.g.13.1.89., 8.g.13.1.146., 8.g.13.1.178., 8.g.13.5.17., 8.g.13.6.39., 8.g.13.6.110.††

Omarova D. 8.g.13.6.40.

Oniani B. 8.g.13.2.37.

Osipova N. 8.g.13.6.113.

Otarashvili T. 8.g.13.6.94., 8.g.13.6.95.

Pachkoria E. 8.g.13.1.10., 8.g.13.1.66.,

Pachkoria K. 8.g.13.1.88., 8.g.13.1.178., 8.g.13.6.110.

Pachkoria Kh. 8.g.13.1.157., 8.g.13.1.180.

Paghava E. 8.g.13.3.4.

Paghava K. 8.g.13.3.4., 8.g.13.3.34., 8.g.13.6.8.

Papashvili I. 8.g.13.6.118.

Papava G. 8.g.13.3.49.

Pataraia M. 8.g.13.6.33.

Pavliashvili N. 8.g.13.1.36.

Petriashvili Sh. 8.g.13.6.124.

Phailodze N. 8.g.13.6.58.

Phantsulaia I. 8.g.13.1.87.

Pharkosadze G. 8.g.13.3.48.

Phartsakhashvili J. 8.g.13.1.91.

Pharulava G. 8.g.13.6.64.

Pharulava Ts. 8.g.13.1.17., 8.g.13.3.24., 8.g.13.3.25., 8.g.13.3.39.

Phavlenishvili I. 8.g.13.1.19., 8.g.13.3.2., 8.g.13.3.24., 8.g.13.3.26., 8.g.13.3.39., 8.g.13.6.3.

Pheradze E. 8.g.13.3.30.

Philishvili O. 8.g.13.1.91.

Phirtskhelani N. 8.g.13.3.31.

Phitskhelauri N. 8.g.13.6.22.

Phkhakadze E. 8.g.13.2.18.

Phkhaladze Z. 8.g.13.1.217., 8.g.13.6.70.

Phochkhua M. 8.g.13.1.12.

Phophkhadze D. 8.g.13.6.128.

Phorchkhidze L. 8.g.13.4.15., 8.g.13.4.17.

Photskhishvili Sh. 8.g.13.1.227.

Phrangishvili F. 8.g.13.1.43.

Phruidze D. 8.g.13.3.9.

Phruidze Kh. 8.g.13.1.45., 8.g.13.6.67.

Phruidze N. 8.g.13.6.7., 8.g.13.6.78.

Phutkaradze J. 8.g.13.6.11.

Pirvelashvili E. 8.g.13.1.155.

Poghosyan G. 8.g.13.4.9.

Raminashvili D. 8.g.13.4.35.

Ramishvili N. 8.g.13.1.45., 8.g.13.6.67.

Ratchvelishvili B. 8.g.13.1.180.

Ratiani L. 8.g.13.1.28., 8.g.13.3.48.

Ratiani T. 8.g.13.1.28.

Redmann K. 8.g.13.5.11.

Rekhviashvili M. 8.g.13.4.21.

Rizhinashvili M. 8.g.13.6.86.

Rodov V. 8.g.13.6.25.

Rogava M. 8.g.13.1.158.

Rokva V. 8.g.13.6.86.

Rukhadze N. 8.g.13.6.97.

Rukhadze R. 8.g.13.1.75., 8.g.13.6.77.

Rusieshvili L. 8.g.13.6.106.

Rustamov N. 8.g.13.3.7.

Rzayeva N. 8.g.13.1.67.

Saakadze V. 8.g.13.6.92.

Saakashvili N. 8.g.13.1.15., 8.g.13.1.16., 8.g.13.1.208., 8.g.13.6.88., 8.g.13.6.89., 8.g.13.6.90.

Safaraliyeva A. 8.g.13.1.202.

Safarov A. 8.g.13.4.7., 8.g.13.4.27., 8.g.13.4.30.

Safarova S. 8.g.13.1.69.

Saghinashvili L. 8.g.13.1.169., 8.g.13.2.3., 8.g.13.2.5., 8.g.13.2.6., 8.g.13.2.53.

Sakandelidze R. 8.g.13.6.58.

Sakhvarelidze E. 8.g.13.1.155.

Sakhvarelidze N. 8.g.13.1.166.

Sakhvarelidze Z. 8.g.13.3.7.

Salukvadze E. 8.g.13.1.214.

Samkharadze L. 8.g.13.6.122.

Samsonia M. 8.g.13.1.63.

Sanikidze T. 8.g.13.1.28.,8.g.13.1.36., 8.g.13.1.40., 8.g.13.1.115., 8.g.13.1.151., 8.g.13.3.16., 8.g.13.3.48., 8.g.13.3.52, 8.g.13.4.20., 8.g.13.4.24., 8.g.13.6.36.

Sargsyan M. 8.g.13.1.24., 8.g.13.1.25.

Satzger I. 8.g.13.1.33.

Savas M. 8.g.13.2.23.

Schauer R. 8.g.13.1.85.

Sephashvili A. 8.g.13.1.112., 8.g.13.3.17.

Sephiashvili D. 8.g.13.1.44.

Sepper A. 8.g.13.6.65.

Shakarashvili Z. 8.g.13.6.70.

Shakarishvili R. 8.g.13.1.64., 8.g.13.1.144., 8.g.13.5.18.

Shalamberidze I. 8.g.13.3.3.

Shamkhalova I. 8.g.13.3.44., 8.g.13.3.45.

Shanidze I. 8.g.13.1.21.

Shanidze M. 8.g.13.5.4.

Shanidze V. 8.g.13.6.121.

Shanidze I. 8.g.13.1.120.

Shanshiashvili G. 8.g.13.2.10., 8.g.13.2.53.

Shapatava K. 8.g.13.2.2., 8.g.13.2.40.

Sharashenidze G. 8.g.13.1.28.

Sharashenidze N. 8.g.13.1.125., 8.g.13.1.130., 8.g.13.3.19., 8.g.13.6.18.

Sharashidze N. 8.g.13.1.39.

Sharikadze N. 8.g.13.1.160.

Shavdia M. 8.g.13.6.2.

Shavdia N. 8.g.13.1.98., 8.g.13.1.99.

Shavianidze G. 8.g.13.1.218.

Shavianidze M. 8.g.13.1.218.

Shavlakadze N. 8.g.13.1.47., 8.g.13.1.54., 8.g.13.1.55.

Shengelia D. 8.g.13.1.84., 8.g.13.1.175., 8.g.13.1.182.

Shengelia M. 8.g.13.1.40., 8.g.13.1.151., 8.g.13.3.16., 8.g.13.3.52.

Shengelidze N. 8.g.13.6.85., 8.g.13.6.123.

Shishniashvili T. 8.g.13.4.34.

Shonia R. 8.g.13.1.134., 8.g.13.1.138.

Shonvadze D. 8.g.13.6.8.

Shukakidze A. 8.g.13.1.6., 8.g.13.1.7., 8.g.13.1.18., 8.g.13.1.97.

Shukurova P. 8.g.13.1.46.

Shulaia T. 8.g.13.1.107.

Shurghaia I. 8.g.13.1.107.

Shurghaia Sh. 8.g.13.1.213., 8.g.13.6.83., 8.g.13.6.115.

Shvangiradze M. 8.g.13.1.163.

Sikharulidze G. 8.g.13.6.102.

Sikharulidze I. 8.g.13.1.228.

Silagava N. 8.g.13.1.95.

Simonia G. 8.g.13.1.129.

Sinauridze O. 8.g.13.3.14., 8.g.13.6.41.

Sirbiladze B. 8.g.13.1.171., 8.g.13.2.42.

Skhirtladze E. 8.g.13.1.73., 8.g.13.1.114.

Smerup M. 8.g.13.5.11.

Sohn M. 8.g.13.1.33.

Sokhadze K. 8.g.13.6.93.

Sopromadze Z. 8.g.13.3.35.

Spanderashvili G. 8.g.13.2.12., 8.g.13.2.13.

Spiegel U. 8.g.13.5.11.

Stamateli A. 8.g.13.1.31.

Stöppeler S. 8.g.13.5.11.

Sturua D. 8.g.13.3.20.

Sturua L. 8.g.13.6.24., 8.g.13.6.28.

Sujashvili R. 8.g.13.1.90.

Sukhishvili E. 8.g.13.1.166.

Sulaberidze G. 8.g.13.6.27.

Sulaberidze Gr. 8.g.13.1.81., 8.g.13.1.142., 8.g.13.1.181.

Sulaberidze I. 8.g.13.1.20.

Suladze N. 8.g.13.4.34.

Sulakvelidze M. 8.g.13.2.27.

Sultanbekov Z. 8.g.13.6.40.

Sumbadze Ts. 8.g.13.6.42.

Surmava N. 8.g.13.6.123.

Sutidze M. 8.g.13.1.191.

Svanidze I. 8.g.13.1.36.

Svanidze M. 8.g.13.1.142.

Svanishvili T. 8.g.13.3.35.

Tabagari S. 8.g.13.1.116.

Tabaghua D. 8.g.13.1.45., 8.g.13.6.67.

Tabatadze D. 8.g.13.6.14.

Tabidze G. 8.g.13.1.78., 8.g.13.1.210.

Tabukashvili R. 8.g.13.1.211.

Tabutsadze D. 8.g.13.3.41.

Tabutsadze T. 8.g.13.2.14.

Tagi-zadeh R. 8.g.13.1.59.

Talakvadze T. 8.g.13.1.116.

Tandilashvili M. 8.g.13.6.130.

Tataradze E. 8.g.13.3.35.

Tatishvili G. 8.g.13.1.192., 8.g.13.2.15.

Tatishvili N. 8.g.13.4.1., 8.g.13.4.4.

Tavzarashvili I. 8.g.13.1.142., 8.g.13.1.180., 8.g.13.1.181.

Tchabashvili I. 8.g.13.1.15., 8.g.13.1.16, 8.g.13.6.88., 8.g.13.6.89., 8.g.13.6.90.

Tchabashvili N. 8.g.13.3.35.

Tchanturia I. 8.g.13.4.8., 8.g.13.6.21., 8.g.13.6.26., 8.g.13.6.30.

Tchanturia M. 8.g.13.5.13.

Tchanturia T. 8.g.13.6.80.

Tchanukvadze I. 8.g.13.2.33.

Tchavtchanidze N. 8.g.13.6.106.

Tchedia M. 8.g.13.3.18., 8.g.13.6.128.

Tchedia S. 8.g.13.5.15.

Tchelishvili I. 8.g.13.1.109., 8.g.13.1.147., 8.g.13.1.229.

Tchighladze P. 8.g.13.3.44.

Tchighladze . 8.g.13.2.35.

Tchintcharadze D. 8.g.13.1.179., 8.g.13.6.16., 8.g.13.6.20., 8.g.13.6.94.

Tchipashvili M. 8.g.13.6.12., 8.g.13.6.72.

Tchipashvili N. 8.g.13.2.31.

Tchitchinadze K. 8.g.13.1.87.

Tchkonia E. 8.g.13.6.102.

Tchkuaseli N. 8.g.13.1.210.

Tchlikadze N. 8.g.13.1.97.

Tchlikadze R. 8.g.13.1.60.

Tchumburidze B. 8.g.13.6.95.

Tchumburidze E. 8.g.13.3.35.

Tchumburidze T. 8.g.13.1.209., 8.g.13.6.80.

Ter-Pogossian Z. 8.g.13.1.82.

Tevdoradze D. 8.g.13.1.63.

Tevzadze L. 8.g.13.1.66.

Tevzadze N. 8.g.13.1.75., 8.g.13.6.77.

Thitchakhua M. 8.g.13.1.111., 8.g.13.5.7., 8.g.13.6.129.

Tkemaladze L. 8.g.13.1.149.

Tkemaladze L. 8.g.13.1.149.

Tkeshelashvili B. 8.g.13.3.32., 8.g.13.6.41.

Todua F. 8.g.13.5.17.

Tokhadze L. 8.g.13.1.189., 8.g.13.5.1.

Tomadze G. 8.g.13.1.91., 8.g.13.2.41., 8.g.13.2.43., 8.g.13.2.45., 8.g.13.2.46.

Tophuria D. 8.g.13.1.6., 8.g.13.1.18., 8.g.13.1.97., 8.g.13.2.11., 8.g.13.6.1.

Tophuria N. 8.g.13.1.149.

Tophuria Z. 8.g.13.1.6., 8.g.13.3.10.

Topuridze M. 8.g.13.3.41.

Topuridze N. 8.g.13.6.70.

Tsaava Kh. 8.g.13.1.211.

Tsabutashvili A. 8.g.13.1.186.

Tsagareli M. 8.g.13.1.35., 8.g.13.1.58., 8.g.13.1.80.

Tsagareli S. 8.g.13.1.31.

Tsagareli Z. 8.g.13.1.43., 8.g.13.3.10.

Tsalughelashvili A. 8.g.13.1.103.

Tsanava Sh. 8.g.13.1.219.

Tsereteli I. 8.g.13.1.176., 8.g.13.2.4., 8.g.13.2.8.

Tsereteli M. 8.g.13.6.17.

Tsetskhladze E. 8.g.13.1.154.

Tsetskhladze G. 8.g.13.1.110., 8.g.13.1.113., 8.g.13.6.53.

Tsibadze A. 8.g.13.1.78., 8.g.13.2.52.

Tsibadze D. 8.g.13.2.48.

Tsibadze T. 8.g.13.1.210.

Tsikhiseli G. 8.g.13.1.61.

TsiklauriN. 8.g.13.1.35., 8.g.13.1.80.

Tsiklauri Sh. 8.g.13.1.22., 8.g.13.1.29., 8.g.13.1.152.

Tsimakuridze M. 8.g.13.6.15., 8.g.13.6.74., 8.g.13.6.91., 8.g.13.6.92., 8.g.13.6.96., 8.g.13.6.116., 8.g.13.6.125., 8.g.13.6.126.

Tsintsadze A. 8.g.13.2.17.

Tsintsadze M. 8.g.13.1.85.

Tsintsadze N. 8.g.13.1.42., 8.g.13.1.171., 8.g.13.2.42., 8.g.13.3.41.

Tsintsadze T. 8.g.13.4.1.

Tsintskaladze G. 8.g.13.6.111., 8.g.13.6.112.

Tsirkvadze I. 8.g.13.3.9.

Tsiskarishvili N. 8.g.13.1.70., 8.g.13.1.183., 8.g.13.6.31.

Tsiskarishvili Ts. 8.g.13.6.31.

Tsitsagi M. 8.g.13.6.107., 8.g.13.6.124.

Tsitsishvili V. 8.g.13.6.111., 8.g.13.6.112.

Tskhakaia N. 8.g.13.3.20.

Tskhomelidze D. 8.g.13.1.165.

Tskhovrebadze I. 8.g.13.3.42., 8.g.13.5.20.

Tskhovrebadze N. 8.g.13.3.42., 8.g.13.5.20., 8.g.13.5.21.

Tskhvediashvili G. 8.g.13.6.70.

Tskrialashvili E. 8.g.13.1.168., 8.g.13.6.57.

Tskvitinidze S. 8.g.13.6.4.

Tsomaia L. 8.g.13.1.84., 8.g.13.1.175.

Tsutskiridze B. 8.g.13.1.41., 8.g.13.2.20., 8.g.13.5.12., 8.g.13.6.99.

Tsverava D. 8.g.13.1.195.

Tsverava M. 8.g.13.1.195.

Tukhareli G. 8.g.13.2.39.

Tukhashvili G. 8.g.13.3.20.

Tukvadze Sh. 8.g.13.3.13., 8.g.13.3.15., 8.g.13.3.51.

Tunyan M. 8.g.13.4.9.

Turashvili G. 8.g.13.1.61., 8.g.13.1.108.

Tushurashvili P. 8.g.13.1.68.

Tvildiani L. 8.g.13.1.116.

Uberi E. 8.g.13.3.21., 8.g.13.3.22., 8.g.13.3.37., 8.g.13.3.39.

Uberi N. 8.g.13.3.22., 8.g.13.3.37.

Ubiria I. 8.g.13.3.1.

Ückert S. 8.g.13.1.33.

Ungiadze J. 8.g.13.1.20.

Uridia R. 8.g.13.6.108.

Urotadze S. 8.g.13.1.220.

Urushadze O. 8.g.13.1.176., 8.g.13.5.1., 8.g.13.5.2.

Ustiashvili M. 8.g.13.4.13.

Vadachkoria D. 8.g.13.2.31., 8.g.13.5.4.

Vadachkoria Z. 8.g.13.1.172., 8.g.13.4.3., 8.g.13.6.59.

Vartanov A. 8.g.13.6.94.

Vasadze H. 8.g.13.2.18.

Vashadze Sh. 8.g.13.1.222., 8.g.13.1.224., 8.g.13.3.53.

Vashakidze E. 8.g.13.1.1., 8.g.13.1.4., 8.g.13.1.10., 8.g.13.1.66.

Vashakidze L. 8.g.13.1.12.

Vashalomidze G. 8.g.13.1.73., 8.g.13.1.114.

Vatankha S. 8.g.13.1.83.

Venkata Kiran Kumar Raju I. 8.g.13.1.3.

Vepkhvadze N. 8.g.13.3.42., 8.g.13.5.20., 8.g.13.5.21., 8.g.13.5.22., 8.g.13.5.25., 8.g.13.5.3., 8.g.13.6.43., 8.g.13.6.45., 8.g.13.6.81.

Verit A. 8.g.13.2.23.

Verulashvili I. 8.g.13.1.5.

Vieth T. 8.g.13.1.71.

Vinokur Y. 8.g.13.6.25.

Volker U. 8.g.13.1.85.

Vorobiova E. 8.g.13.1.39.

Waldkirch E. 8.g.13.1.33.

Weiss S. 8.g.13.5.11.

Yeghiazaryan H. 8.g.13.4.9.

Yeni E. 8.g.13.2.23.

Zabakhidze R. 8.g.13.6.125.

Zakaryan A. 8.g.13.4.9.

Zamanov N. 8.g.13.1.203.

Zaridze K. 8.g.13.1.217.

Zarkua T. 8.g.13.1.209.

Zarnadze I. 8.g.13.4.35., 8.g.13.6.82., 8.g.13.6.84.

Zarnadze N. 8.g.13.1.95.

Zarnadze Sh. 8.g.13.4.35., 8.g.13.6.82.

Zazashvili N. 8.g.13.5.7.

Zedginidze A. 8.g.13.6.120.

Zenaishvili B. 8.g.13.3.21., 8.g.13.3.22.

Zenaishvili S. 8.g.13.1.111., 8.g.13.5.10.

Zeynalov A. 8.g.13.1.201.

Zhorzholiani L. 8.g.13.6.10.

Zhorzholiani N. 8.g.13.6.113.

Zhorzholiani S. 8.g.13.6.59.

Zhorzholiani T. 8.g.13.3.30.

Zhuruli M. 8.g.13.6.17., 8.g.13.6.87., 8.g.13.6.92.

Zhvania M. 8.g.13.1.197.

Zhvitiashvili N. 8.g.13.4.25.

Zhvitiashvili T. 8.g.13.4.15., 8.g.13.4.18., 8.g.13.4.22., 8.g.13.4.25., 8.g.13.4.28., 8.g.13.4.29., 8.g.13.4.33., 8.g.13.4.37.

Zosidze N. 8.g.13.1.110., 8.g.13.1.113., 8.g.13.1.227.††

Zubiashvili T. 8.g.13.6.63.

Zubitashvili G. 8.g.13.3.50.

Zukhbaia T. 8.g.13.6.5.

Zulfugarova N. 8.g.13.6.37.

Zurabashvili D. 8.g.13.1.74., 8.g.13.1.198., 8.g.13.4.8., 8.g.13.5.7., 8.g.13.6.21., 8.g.13.6.26., 8.g.13.6.30., 8.g.13.6.47.

Zurabashvili Z. 8.g.13.4.15., 8.g.13.6.47., 8.g.13.6.52., 8.g.13.6.64.

Zurashvili B. 8.g.13.5.21., 8.g.13.5.25., 8.g.13.6.104.

Zurashvili D. 8.g.13.6.91., 8.g.13.6.125., 8.g.13.6.126.